Investice do rozvoje je inspirativní

Budoucnost patří firmám, které pečují o komplexní rozvoj, od zaměstnanců až po finance.

Zajištěním rozvojového prostředí, inspirací prostřednictvím sdílených hodnot podporují potenciál zaměstnanců, a s tím, zajišťují rozkvět celé firmy.

Tento přístup dělá z manažerů inspirativní lídry, a z firem úspěšné lovebrandy, nejen v očích zaměstnanců, ale i zákazníků.

Péče je totiž něco, co je znát zevnitř ven.

Současné trendy úspěšných

Nejnovější průzkumy jasně poukazují, co dělí inspirativní lídry a vedoucí firmy od zbytku (Deloitte Global Human Capital Trends Report, 2021):

 • Well-being neboli osobní spokojenost a životní pohoda
 • Inspirativní leadership probouzející rozvoj a inovaci
 • Autentická podpora probuzení skutečného potenciálu
 • Propojení a sjednocení vlastních hodnot s firemními
 • Lidský přístup a flexibilní pracovní podmínky

ZDRAVÍ A SPOKOJENÍ ZAMĚSTNANCI = ZDRAVÁ A VÝKONNÁ FIRMA

Být úspěšným a výkonným hráčem na trhu v dnešní době znamená aktivovat lidský přístup. Spokojení a výkonní zaměstnanci se postarají o výkon a produktivitu firmy.

Čísla mluví za sebe:
+23% energie a motivace
+31% produktivity a výkonu
+37% vyšší prodeje
+40% loajalita
+250% kreativity a inovace
-50% stresu
-300% vyhoření

Jednoduše řečeno, péče se vyplácí!

Přestaňte řídit, začněte inspirovat.
Přestaňte prodávat, vytvářejte dlouhodobé vztahy.
Přestaňte mluvit o hodnotách, začněte je společně žít.

NÁŠ OVĚŘENÝ PŘÍSTUP,
VAŠE ZARUČENÉ VÝSLEDKY

Přístup, který nabízíme je integrální a holistický. Z dlouholetých zkušeností s osobním, profesionálním i firemním rozvojem totiž víme, že pouze zapojením všech 3 hlavních pilířů, umíme dosáhnout potřebných změn, vysněných cílů a jistých výsledků.

 

 

Našim cílem je poskytnout vám a vaším zaměstnancům celistvou podporu, která bude mít dlouhotrvající výsledky. Vše s maximální diskrétností a preciznosti.

PROCES SPOLUPRÁCE

 • CÍLE: Ve spolupráci s vašimi manažery probereme možnosti a nastavíme konkrétní cíle
 • ANALÝZA: Využijeme naše ověřené autorské testy a zajistíme analýzu potřeb z hlediska rozvoje zaměstnanců a manažerů, jak individuálně tak jako funkční celek
 • SPECIALISTÉ: Zapojíme prvotřídní odborníky, připojíme ověřené techniky a přidáme formáty
 • KONCEPTY: Připravíme návrhy koncepce programu na míru
 • VOLBA: Zvolíte řešení a délku, které vám vyhovuje a pustíme se do práce
 • ROZVOJ: Zajistíme hloubkový a udržitelný rozvoj týmů, jednotlivců a firmy
 • PÉČE: Poskytneme dlouhodobou péči a podporu, která maximalizuje váši efektivitu a výkon
 • PODPORA: Předáme balíček užitečných technik a odzkoušených nástrojů pro ukotvení a harmonizaci nově nalezené rovnováhy

S námi najdete svou rovnováhu, smysluplnost a vnitřní sílu. Vydejte se na cestu za úspěchem!

VÝHODY SPOLUPRÁCE

 • stanete se inspirativními leadery
 • vy a váš tým společně definujete hodnoty a stanovíte cíle, procesy a strukturu
 • vybudujete silné vztahy s klienty
 • probudíte potenciál a kreativitu
 • zvýšíte produktivitu
 • přilákáte a udržíte talenty

ROZVOJOVÉ PROGRAMY PRO FIRMY

PRO PROFESIONÁLY

Well-being není jenom trendy výraz HR manažerů. Jde o moderní pohled na reálné lidské potřeby, které v důsledků externích změn, vytváří interní posuny a nová propojení. Žijeme v době kdy se práce, soukromý život, mentální pohoda a bezpečnost staly naprosto neodlučitelnými.

Jde tedy o účinný nástroj zvýšení spokojenosti zaměstnanců, které v důsledků zvedá jejich motivace, efektivitu a produktivitu, a tím posiluje konkurenci schopnost a image firmy na trhu.

✓ Individuální konzultace
✓ Integrální koučink
✓ Týmový koučink

✓ Meditace
✓ Mindfulness
✓ Anti-stress

✓ Testy osobnosti
✓ Tematické přednášky
✓ Facilitované diskuze

Lidské tělo a mysl jsou bezpodmínečně propojené. Tělo s námi prožívá všechny naše zážitky, prožitky a emoce, a následně je v těle ukládá, jak ty dobré tak i ty špatné. Je vědecky dokázáno , že pravidelným pohybem můžeme posílit nejen tělo, ale právě i naší mysl a dokonce se zbavit vleklých onemocnění nebo diskomfortů.

Pohybem dochází ke stimulaci hormonu, posílení imunitního systému i mozkové funkce. Zaměstnanci se pak mohou těšit lepší náladě, zvýšené koncentraci a drivu, a posílené imunitě.

✓ Individuální konzultace
✓ Analýza fyzického stavu
✓ Program cvičení

✓ Analýza výživy a návyků
✓ Analýza stavu organismu
✓ Program stravy

✓ Office trenér a jogíny
✓ Individuální trénink
✓ Skupinová cvičení

Sebepoznání je schopnost uvědomit si sám sebe, vidět se jasně a do detailu. Chápat jaký účinek mají naše činy, myšlenky a emoce, a jak se shodují s vnitřními standardy, které nás ženou v před. Výzkumy naznačují, že sebeuvědomění je nejdůležitějším svalem k opravdovému a hlubokému rozvoji, jednotlivce i skupiny.

Zaměstnanci a lídři, kteří znají sami sebe, jsou objektivnější, umějí efektivněji komunikovat, spolupracovat a následně realizovat. Sebepoznání je právě to, co nás umí udržet v cíli.

✓ Individuální konzultace
✓ Testy osobnosti jedinců
✓ Testy osobnosti týmů

✓ Hodnotová analýza (NLP)
✓ Analýza talentů a potenciálu
✓ Identifikace silných stránek

✓ Workshop spirální dynamiky
✓ Týmový koučink
✓ Týmový mentoring

PRO MANAŽERY

Každý člověk má svůj účel, stejně tak i skupina. Lidé jsou skutečně motivovaní, když tento účel – neboli své „proč“ znají a stejně je tomu u skupiny lidí, kteří mají toto „proč“ společné pro svou organizaci.

Hledání „proč“ je krásný a příjemný koučovací proces, který je založen na dlouholeté úspěšné práci Simona Sineka, který jej přivedl do společností jako Disney nebo KPMG.

Jednoduše řečeno znát své „proč“ je důvodem, díky němuž funguje skutečná motivace – tedy ta, která je vnitřní a hýbe naší životní a tvořivou energií.

✓ Integrální koučink
✓ Manažerský koučink
✓ Manažerský mentoring

✓ 4 kvality osobnosti
✓ Neurografika
✓ Najít své proč/poslání

✓ Mindfulness
✓ Wellbeing
✓ Transformační program

Opravdový leader nevede, neřídí a neudržuje. Inspiruje sám sebou, svými činy a přístupem. Jde příkladně do akce a skrze sebe probouzí lidi kolem k inovaci, výkonům a rozvoji. Neptá se jak a kdy, ale co a proč. Naslouchá, poskytuje příležitosti a aktivuje tak potenciál ostatních kolem sebe. Nepovyšuje své ego, ale lidi kolem sebe.

Probudit leadership v manažerech, zvedá morálku, rozvíjí možnosti a tvoří další lídry. Dosažení dlouhodobého úspěchu a naplnění vizí firmy, se pak stávají společnou skutečností a nejen snem.

✓ Manažerský koučink
✓ Leadership koučink
✓ Manažerský mentoring

✓ Najít své proč/poslání
✓ Delegování kompetencí
✓ Koučovací výcvik

✓ Tematická školení
✓ Individuální trénink
✓ Leadership masterminds

Umět probudit potenciál kolegů a zaměstnanců, není schopnost určena jen profesionálním koučům. Jde i o nejnovější styl vedení ve světě, který září svojí efektivitou a výsledky. Charakteristickými rysy jsou spolupráce, zplnomocnění a naplnění, které jsou v kontrastu s tradičním řízením kontrolou a micromanagementem.

Vědomé vedení vytváří kulturu vysokého výkonu, dává prostor profesionálního rozvoje a individuálního potenciálu. Nedusí, ale přirozeně odemyká, povoluje a facilituje růst zaměstnanců i firmy.

✓ Manažerský koučink
✓ Leadership koučink
✓ Koučovací mentoring

✓ Trénink techniky Vizualizace
✓ Delegování kompetencí
✓ Týmové konstelace

✓ Tematická školení
✓ Individuální trénink
✓ Koučovací výcvik

PRO HR MANAŽERY

Vyhoření je emocionální, fyzické a duševní vyčerpání, které je následkem dlouhodobého stresu. Tento stav je doprovázen sníženým výkonem, ztrátou životního elánu i osobní identity a jeho léčba může trvat i dlouhé měsíce. Problémy související se stresem, patří mezi nejčastější důvody pracovní neschopnosti.

Aktivní prevencí, edukací i akutní podporou lze zamezit a zvládnout vyhoření mezi zaměstnanci a manažery včas, bez narušení chodu podnikání nebo značných ztrát.

✓ Diagnostika
✓ Integrální koučink
✓ Individuální konzultace

✓ Meditace
✓ Mindfulness
✓ Neurografika

✓ Anti-stress školení
✓ Wellbeing workshop
✓ Skupinová cvičení

Znát své poslání a životní smysl, vnáší do života naplnění, jasný záměr a směr. Protože dělat to, co dává smysl, dostáva člověka ráno z postele. Čím dál víc lidí, touží po integraci vlastního poslání s cíli firmy. Cesta ke spokojenému kolektivu proto vede skrze vydefinování smyslu firmy, kolektivu a jednotlivce.

Je to krásný a dojemný proces, který přináší jistotu v tom, že každý člen týmu přesně ví, co chce, proč to dělá, jak toho dosáhne a je plně motivován dělat vše pro dosažení výsledku.

✓ Manažerský koučink
✓ Leadership koučink
✓ Manažerský mentoring

✓ Najít své proč/poslání
✓ Delegování kompetencí
✓ Koučovací výcvik

✓ Tematická školení
✓ Individuální trénink
✓ Leadership masterminds

Hodnoty jsou přesvědčení, principy a DNA společnosti, které řídí rozhodování, vytváří firemní kulturu a tvoří základ pro vizi firmy. Výzkumy a analýzy potvrzují rostoucí důležitost sdílení hodnot mezi moderními zaměstnanci a společností, až s neuvěřitelně rozsáhlými dopady na všechny aspekty podnikání.

Soulad hodnot jednotlivce s hodnoty společnosti zajišťuje harmonii zásad a zájmu. Přitahuje to správné zaměstnance, odlišuje vás od konkurence, facilituje inovaci a dosažení stanovených cílů.

✓ Týmový koučink
✓ Týmový mentoring
✓ Rozvojový program

✓ Hodnotová analýza (NLP)
✓ Workshop spirální dynamiky
✓ Týmová konstelace

✓ Facilitovaná diskuze
✓ Definice společných hodnot
✓ Formulace vize firmy

KLIENTI

Jacobs Douwe Egberts - JDE
Google
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - VFN
masak a partner

* Metaanalýza 225 odborných studií vlivu spokojenosti a štěstí na zisky firem: Lyubomirska, King, Diener 2012 HTTP://hbr.org/2012/01/positive-intelligence