INTEGRÁLNÍ KOUČOVÉ

Integrální koučouvé jsou nejzkušenější profesionálové našeho týmu. Integrální kouč je vaším osobním průvodcem, který s vámi sestaví cestu a doprovodí vás po ní až k vaší vlastní OPRAVDOVOSTI.

Poprvé se s ním osobně setkáváte při svém prvním sezení v Opravdovosti a po celou dobu vašeho programu jste pravidelně v kontaktu. Společně s ním plánujete jednotlivé kroky vaší jedinečné cesty.

Zeptejte se své intuice - kdo je tím pravým pro vás...

SPECIALISTÉ

Specialisté jsou terapeuté, lékaři a kouči se zcela specifickým zaměření na jedno konkrétní téma. Každý vyniká ve své oblasti, která je jeho posláním a věnuje se jí naplno.

Zásadní přínos v celém procesu nalezení vlastní Opravdovosti tkví v jejich specializaci na jednu konkrétní oblast (zdravotní péče, image, strach a obavy, vyrovnání se s minulostí, práce s tělem, výživa).

Dita Riegerová

Každá lekce se mnou je jiná. Přistupuji k jednotlivcům i ke skupině vždy individuálně. Kladu důraz na správné fyziologické nastavení těla v pozici včetně souladu proudění dechu s pohybem, srozumitelné vysvětlení a závěrečné uvolnění v relaxaci.

více »

Lucie Šáchová

Nastartujte svůj metabolismus, revitalizujte stabilizujte a regenerujte tělo. Využívám naturopatického přístupu, znalosti orientální diagnostiky a tradiční čínské medicíny

více »

Radim Chytra

Jako holistický terapeut využívám reflexní terapii a shiatsu jakožto nástroj propojení s tělem.

více »

Jana Zittová

Vytvořila jsem si svoji kombinaci technik a postup, který má pozitivní dopad na celkový stav organismu, řeší řadu zdravotních problémů, posiluje a regeneruje vaše tělo i duši.

více »

Milan Beneš

V současné době jsem klasickou sportovní terapii doplnil o práci s jemnějšími technikami, jakou jsou například reflexní terapie, lymfodrenáže, a terapie s použitím esenciálních olejů.

více »

Tomáš Morávek

Zaměřuji na psychologické a sexuologické poradenství, řešení otázek a problémů spojených s partnerskými vztahy

více »

Monika Slavkovská

Svým vzděláním jsem fyzioterapeutka. Nicméně můj osobní zájem, vnitřní tendence i má blíženecká mezioborová zvídavost spolu s mou vlastní sebe rozvojovou a sebepoznávací cestou mně v průběhu let vedli skrz tělo do oblasti, v níž se pole technik práce s tělem potkává s technikami práce s traumatem, životními postoji, strategiemi, přesvědčeními.

více »

Irena Vokrojová

Žiju svůj sen a pomáhám lidem “vytáhnout z nich to nejlepší” skrze jejich outfit. To vše díky mnoha letům stráveným v korporátním prostředí, v oblasti nákupu, prodeje i personalistiky.

více »

Hana Otevřelová

Zaměřuji se na péči o děti, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky. Na fungování stávající i nově vznikající rodiny jako celku, a to tak, aby se všem členům dobře dařilo.

více »

Darina Kandráčová

Moje poslání je starat se o lidi kolem sebe, klienty, kolegy, ale také o finance a chod celé společnosti. Jsem office manažerkou a jsem jí ráda.

více »