JAROSLAVA NAIDROVÁ

Integrální koučka

Cena: 2500 Kč/hod

Koučink neposkytuje univerzální řešení, neříká, jak máte žít, myslet, nebo jednat. Mojí rolí je pomoci vám nastavit si vaše vlastní cíle a provázet vás na cestě k jejich dosažení vaším vlastním tempem a vlastními způsoby. Neexistují žádné konkrétní očekávané výsledky, kromě těch, které si stanovíte sami. Základními předpoklady úspěšné spolupráce jsou vybudování otevřeného vztahu založeného na důvěře a bezpečí a vaše motivace a vůle ke změně. Společně pak pracujeme na tom, abyste byli tím nejlepším, čím můžete být.
Při práci s klienty využívám principy integrálního koučinku (zaměření na myšlenky, emoce i tělo) a techniky mindfulness.

Pomohu vám

  • pochopit, že život máte ve svých rukou
  • přesvědčit se o tom, že i pomocí malých kroků lze v životě dosáhnout velkých změn
  • společně hledat vaši vlastní cestu ze zdánlivě neřešitelných situací
  • uvědomit si, že sami sobě jsme někdy největším nepřítelem, a navázat se sebou laskavější vztah

Vzdělání a rozvoj

  • Vysoká škola finanční a správní, obor Řízení podniku a podnikové finance, Ing.
  • profesionální koučovací výcvik v souladu s principy International Coach Federation, ČR
  • program MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction (Snižování stresu založené na všímavosti)
  • lektorský výcvik RMT – Relational Mindfulness Training (Všímavost ve vztazích)

Profesní historie

Na začátku byla klientka. Já. Finanční manažerka v soukromé sféře. Reference, kterou jsem dostala na institut Opravdovost, vypadala, že téměř přehání. Prý mi pomůžou najít cestu ze slepé ulice, ve které jsem v určitém bodě svého života uvízla.
Ukázalo se, že nepřeháněla. Proces, který mě nenápadně, postupně a mnohdy ne příjemně posouval vpřed, vedl k netušeným změnám, k novým úhlům pohledu na situace, práci, vztahy. Jako by někdo na ten stejný život posvítil jiným světlem.

Tahle fascinující zkušenost vedla moje další kroky do výcviku pro integrální kouče. Toužila jsem poznat zákonitosti a principy této práce, naučit se postupy a pravidla toho, jak účinně a profesionálně, nejen na základě svých znalostí a životních zkušeností, pomáhat ke zlepšení kvality života druhých lidí.

Ve výcviku jsem se mimo jiné naučila, že „změna je trvalý proces“. Jakmile opustíte vyjeté koleje, otevřou se nové možnosti. A já jsem vděčná, že jednou z těch nových možností je pomáhat klientům objevovat ty jejich. To je pocit, kterému se jen tak něco nevyrovná.