NÁSTĚNNÝ KOUČOVACÍ KALENDÁŘ 2024

Inspirujte se každý den koučovacími otázkami.

Cena: 400 Kč

Formát 30 x 30 cm

Rokem 2024 vás provede koučovací kalendář, ve kterém blíže poznáme 4 energie. Určitě každý zná cholerika, melancholika, flegmatika a sangvinika, tedy pojmenovávají pro 4 typy temperamentu známé už od dob Hippokrata a později Carla Gustava Junga. V našem kalendáři však budeme tyto energie nazývat jinak – pomocí barev. To proto, že s těmito typy temperamentu máme často spojené různé předsudky a postoje, které mohou bránit plnému porozumění dané kvality osobnosti a mohou být zdrojem různých nedorozumění.

Vydejte se s námi v roce 2024 na krásnou cestu, na které se každé 3 měsíce budeme úzce věnovat vlastnostem každého typu. Jak se projevují v práci, ve vztahu, ve stresu a jak se vztahují ke zdraví, hojnosti nebo smyslu? Na to vše najdeme odpovědi, které nás povedou nejen k porozumění sobě samým, ale i našemu okolí. Každý měsíc k tomu bude důležitý, protože většina z nás jsme kombinací těchto energií, nikoli jednou vyhraněnou a životní rovnováha je úzce spojena s vyvážením těchto 4 energií. A právě dosažení rovnováhy bude v tomto roce naším cílem.

CHCETE ŽÍT SVOU OPRAVDOVOST?

Zavolejte nám na mobil: 602 713 714