VERONIKA VINTEROVÁ V MÉDIÍCH

Veronika Vinterová – integrální koučka, spoluautorka projektu Opravdovost
a majitelka seznamovací a rozvojové agentury Náhoda
je pravidelně zvána do českých médií, na tématické konference a diskuze,
aby se vyjádřila k tématům spjatých s mezilidskými vztahy a osobním rozvojem.