HANA OTEVŘELOVÁ

Rodinný terapeut a speciální pedagog

Zaměřuji se na péči o děti, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky. Na fungování stávající i nově vznikající rodiny jako celku, a to tak, aby se všem členům dobře dařilo.

Vzdělání

  • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – sociologie
  • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – speciální pedagogika
  • Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch

Průběžně akreditované kurzy a semináře zaměřené na péči o děti se specifickými poruchami učení a chování, Metoda dobrého startu, Maxík, Deficity dílčích funkcí, KUPOZ, KUMOT, KUPREV, KUPUB, Senzomotorická cvičení, Percepčně-motorická terapie, Práce s dětmi s poruchami autistického spektra, Diagnostika a terapie dyskalkulie, Časová osa, Motivační rozhovory.

Profese/praxe:

Od roku 1990 se věnuji výchově a vzdělávání dětí. Zaměřuji se na péči o děti, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky. Na fungování stávající i nově vznikající rodiny jako celku, a to tak, aby se všem členům dobře dařilo.

Jako rodinná terapeutka se setkávám s rodinami, které hledají řešení témat, které je trápí. Hlavní pozornost je zpravidla věnována vztahům rodičů a dětí. Členové rodiny přinášejí různá témata, například potíže s výchovou, obtíže při separaci a dospívání dětí, komplikace při vstupu dětí do mateřské školy, problémové chování dětí, nelehké situace v době rodinné krize, rozvodové situaci, vstupem nového partnera do stávající rodiny… Společně se členy rodiny hledáme nové možnosti řešení, které budou pro rodinu a její jednotlivé příslušníky přínosem.

Jako speciální pedagožka se převážně věnuji prevenci a nápravám specifických poruch učení a chování (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, porucha koncentrace pozornosti, hypoaktivita, hyperaktivita). Věnuji se dětem od pěti let, kdy je připravuji na budoucí nároky školy, tedy na zvládání čtení, psaní, počítání. Školákům pomáhám překonávat překážky, které jim specifická porucha učení přináší.

Má role:

Přispět klientům pohledem rodinného terapeuta a speciálního pedagoga na rodinu jako základ všeho. Každý máme otce a matku, každý z nějaké rodiny pocházíme, každé dítě chce prožít hezké a spokojené dětství…

Cena: 2500 Kč/hod