PŘI TRANSFORMACI POUŽÍVÁME

Při osobní transformaci v rámci koučovacích sezení,
výcviku či seminářích pracujeme s následujícími knihami a odbornými texty.
Inspirujte se!


Osobní a duchovní růst

Vševidoucí Já

David R. Hawkins

Popis knihy:
Kniha Vševidoucí Já popisuje a vysvětluje pokročilé stavy vědomí a cestu duchovního Osvícení. Obsahuje také rozhovory, které dr. Hawkins vedl s duchovními žáky z celého světa. Výborně popisuje nástrahy lidského ega a roli karmy, nelinearitu a „nedualitu“ tedy oblasti, kde se pokročilé stavy vědomí odehrávají.

Šlo by ji přejmenovat na „Příručku na cestě za osvícením pro západního člověka“.

Výklad dr. Hawkinse vás inspiruje k tomu, abyste se chtěli stát lepšími lidmi a přínosem pro celé lidstvo. Je doporučeníhodná pro každého, v kom osvícení vzbuzuje byť jen pouhou zvědavost. Jak pravil Buddha: „Zrodit se jako člověk je vzácné, vzácnější je slyšet o osvícení, a ještě vzácnější je, za osvícením se vydat.“

Témata:
spiritualita, osvícení

Vzestup po úrovních Vědomí

David R. Hawkins

Proč knihu doporučujeme:
S touto knihou pracujeme při individuálních sezeních i prožitkových skupinových aktivitách. Umožňuje si prakticky srovnat, jaké emoce zažívá člověk na dané úrovni vědomí, představit si bloky osobního růstu, procento prožívaného štěstí a velikost energie, kterou má člověk na dané úrovni vědomí k dispozici.

Popis knihy:
Lidské vědomí se může nacházet na různě vysokých úrovních. Dr. D. Hawkins, který zažíval pokročilé stavy vědomí již od dětství, je pojmenoval podle subjektivních prožitků, které na každém stupni převládají a podle energie jejich pole jim přiřadil číselné hodnoty od jedné do tisíce (kde 1000 označuje stav nejvyšších avatarů Krišny, Zarathuštry, Buddhy a Ježíše Krista). Popisuje, jakým způsobem se na různých stupních vědomí chová lidské ego a jak se projevují jeho přirozená omezení. Dává praktické rady, jak můžeme na jednotlivých úrovních překonat s nimi související bloky, a tak každou z nich postupně transcendovat a připravovat se na pokročilé stavy vedoucí až k Osvícení. Kniha tedy není jen analýzou, ale především praktickou příručkou.

Témata:
vědomí, emoce, ego, transformace

Moc versus síla

David R. Hawkins

Proč knihu doporučujeme:
Tyto dvě knihy od stejného autora obsahují popis emocí prožívaných na jednotlivých úrovních vědomí. Moc versus síla více ujasňuje princip moci, která je vědomě používanou kategorií a tedy je tou, ke které směřujeme v rámci procesu osobní transformace.

Popis knihy:
Člověk si myslí, že žije díky silám, které má pod kontrolou, ale ve skutečnosti je ovládán mocí z netušených zdrojů, nad níž nemá kontrolu žádnou. Během dvaceti let Hawkins dokázal analyzovat celé spektrum úrovní lidského vědomí a vytvořil fascinující mapu geografie lidských zkušeností. Tato anatomie vědomí vytváří profil celého lidského druhu, umožňující provést úplnou analýzu emocionálního a duchovního vývoje jedinců, společnosti a rasy.

Témata:
vědomí, emoce, moc, síla, kontrola

Cesta

Praktický průvodce k uzdravení vašeho života a osvobození sebe sama
Brandon Bays

Popis knihy:
Když našli Brandon Bays v děloze velký nádor, vydala se na neobyčejnou cestu. Rozhodla se uzdravit přírodní cestou. Nebrala žádné léky, nepodstoupila operaci a o šest a půl týdne později nádor zcela zmizel. Na základě vlastních zkušeností pak sestavila jednoduchý návod, pomocí něhož se může každý člověk vydat na vlastní cestu k uzdravení, odkrýt a vyřešit potlačené buněčné vzpomínky, které způsobují emocionální a fyzické problémy, a začít se přirozeně uzdravovat.
Kniha Cesta, ve které popisuje svůj životní příběh a zkušenosti s léčbou, se stala celosvětovým bestsellerem. Její dílo ocenili přední světoví spirituální učitelé.

Témata:
zdraví, osobní a duchovní rozvoj

Svoboda

Brandon Bays

Popis knihy:
Toto je kniha o svobodě v jejím nejpravdivějším a nejhlubším smyslu, o svobodě na všech úrovních našeho bytí. Toužili jste někdy prožít nekonečný potenciál vašeho vlastního Já a otevřeně zažít přirozenou radost, svobodu a pokoj v jádru vaší bytosti? Toužili jste někdy žít svůj život v náruči milosti, jako vaše skutečné Já, přirozeně osvobozené od všech omezení, otevřeni zázrakům, vášni a plnosti života? V této pozoruhodné a průkopnické knize Brandon Bays o svobodě pouze nemluví, ale nabízí vám její přímý živoucí prožitek. Nenuceně vede do tichosti a radosti, jemně osvobozuje emocionální bloky, odstraňuje negativní myšlenky, uvolňuje stará omezení a umožňuje vám otevřít se do zářící nádhery vašeho vlastního Já. S nadhledem, jasností a hlubokým soucitem nabízí důkladné, příjemné a účinné metody a nástroje, hluboce osvobozující meditace, evokující rozjímání a inspirující příběhy, které vám otevřou srdce a vtáhnou vás do úžasné přítomnosti svobody. Tato kniha je významným voláním vašeho nitra k navrácení vašeho nekonečného potenciálu. Volá vás právě teď a zve vás ke svobodnému životu.

Témata:
zdraví, meditace, relaxace

Návrat pokojného bojovníka

Millman Dan

Popis knihy:
Můj další román není pokračováním, druhým dílem mé první knihy. Nenechte se zmást tím, že nezačíná tam, kde první díl končí. Spíše se odehrává uprostřed mé první knihy, když mne Sokrates posílá na cesty. Dobrý způsob, jak číst tyto knihy, je začít s Cestou pokojného bojovníka a číst až do části, kdy Sokrates posílá Dana na cestu kolem světa, potom přečíst Návrat pokojného bojovníka, a pak pokračovat v první knize. Takto dávají obě knihy nejlepší smysl.
Návrat pokojného bojovníka je fiktivním příběhem. Ve skutečnosti jsem neopustil svou ženu a dceru na mnoho měsíců a let, abych „našel sám sebe“. Navštívil jsem Havaj a cestoval po světě, ale byl jsem pryč méně než tři měsíce.

Témata:
odvaha, osobní a duchovní rozvoj

Cesta pokojného bojovníka

Millman Dan

Popis knihy:
Autor, někdejší mistr světa v gymnastice, líčí ve své knize příběh své „vnitřní cesty“, která započala jedné noci u obyčejné benzinové pumpy, kde se setkal se svým guruem, jemuž dal jméno Sokrates. Předností Millmanova vyprávění o nesnadné cestě od pouhého vnějšího úspěchu k nalezení sebe sama je autenticky vyznívající snaha o zakotvení pomíjivého, každodenního života v hodnotách, které trvají věčně a jsou zdrojem jeho smyslu.

Témata:
odvaha, osobní a duchovní rozvoj

Musela jsem zemřít.

Má cesta od nemoci k opravdovému uzdravení

Anita Moorjani

Proč knihu doporučujeme:
Knihu doporučujeme, abychom jsme si uvědomili, jak mocná síla je naše vnitřní vědomí. Jak zásadní je zvědomění si toho, kým opravdu jsme a co chceme.

Popis knihy:
Anita Moorjani je autorkou knihy Musela jsem zemřít, která se stala bestsellerem. Popisuje v ní svůj boj s rakovinou, ústící ve fascinující zážitek blízké smrti. Ten dalekosáhle změnil její pohled na život. Anita se rakoviny zcela zbavila a nyní cestuje po světě, pořádá semináře, přednáší na konferencích a vypráví posluchačům o hlubokém vhledu, který zažila na onom světě. Je-li v životě důležitá cesta, a nikoli cíl, je možné, že nebe je zde – je jím tento fyzický život, tady na Zemi.

Témata:
zdraví, vědomí, uzdravení, pravdivost


Vztahy

Pět jazyků lásky

Gary Chapman

Popis knihy:
Gary Chapman provází čtenáře pěti základními jazyky lásky, které jsou klíčové pro to, aby se náš vztah s druhým člověkem stal vztahem obohacujícím a harmonickým.

Jakými jazyky lásky tedy máme ke svým drahým promlouvat:

 • slovy ujištění, jimiž oceníme hodnotu toho druhého
 • pozorností, kdy se dokážeme vcítit do vnitřních prožitků druhého a vyjádřit svou duševní blízkost
 • jazykem darů, kdy druhého zahrnujeme drobnými maličkostmi, jež ho potěší
 • skutky služby, kdy druhého obklopíme praktickou péčí
 • fyzickým konktaktem, kterým můžeme vyjádřit svou fyzickou blízkost a něhu.

Témata:
partnerské vztahy, problémy ve vztahu, rozchod


Cesta k vnitřnímu štěstí

Dalajlamova kočka

David Michie

Citát:
„Když nemohu změnit svět, mohu aspoň změnit způsob, jak ho vnímám.“
„Každou minutou, kterou trávíte starostmi, přicházíte o šedesát vteřin štěstí. “

Popis knihy:
Maličkého kotěte, kterému hrozí nešťastný osud, se ujme samotný dalajlama. Kočička líčí svůj každodenní život v jeho těsné blízkosti. Stává se svědkem rozhovorů mezi dalajlamou a jeho hosty. Postupně poznává, v čem spočívá štěstí, a jak ho na cestě životem najít, což není pro žádnou živou bytost snadné.

V laskavém příběhu často nechybějí humorné situace, kočka se tře o nohy hollywoodských hvězd a dělí se s námi o poznání, které získává v klášteře buddhistických mnichů. Dalajlamova kočka je zábavný a čtivý román. Dozvíme se v něm i to, jak by asi dalajlama reagoval, kdyby dostal jako dárek mrtvou myš. A také, proč zrovna kočičí oči nejlépe vidí lidské slabosti i krásu.

Těmata:
Buddhismus

Sára – Kniha první

Jerry Hicks

Citát:
„Není nic důležitějšího, než abyste se cítili dobře – jen to proveďte a dívejte se, co se stane.“
Esther a Jerry Hicks

Popis knihy:
Hlavní hrdinkou knihy je desetiletá dívka Sára. Je uzavřená, plachá a ne příliš šťastná. Bratr ji pořád provokuje, spolužáci jsou bezcitní, škola jí nebaví. Vše se změní, když potká Šalamouna – moudrou sovu, která jí ukáže, jak se na svět koukat jinýma očima. Naučí ji, jak přijímat pozitivní energii. Je to mnohem více, než dětská knížka. Je to návod, jak získat radost a štěstí ze života.

Těmata:
Štěstí, motivace

Mudrc, surfař a byznysmenka

Robin S. Sharma

Citát:
„Není nic vznešeného na tom, být lepší než jiní lidé. Vznešenost je v tom, být lepší, než jsi byl sám včera.“

Popis knihy:
Knížka autora světoznámého bestselleru Mnich, který prodal své ferrari vypráví příběh Jacka Valentina, jehož životní cesta se v mnohém podobá životní pouti každého z nás. Jack se cítil lidsky hluboce nespokojený a nenaplněný, a proto se vydal pátrat po moudrosti, která by mu umožnila žít šťastnější, autentičtější a smysluplnější život. Díky setkání se třemi pozoruhodnými průvodci a učiteli – mudrcem, surfařem a byznysmenkou – objevuje Jack mocnou životní filozofii, s jejíž pomocí dokáže radikálně proměnit svou existenci a najít klíč k vlastnímu osudu. Na této duchovní cestě za sebepoznáním jej čeká řada zkoušek. Každá překážka ho však nakonec posune o kousek blíž k pravdě a naplnění tužeb jeho srdce. Poznání, k němuž Jack na konci své pouti dospěje, může pomoci každému, kdo se rozhodne změnit svůj způsob života a myšlení, proměnit své touhy ve skutečnost, překonat strach a obavy, které mu brání v osobnostním rozvoji, probudit svůj vnitřní potenciál a otevřít své srdce.

Muž, který chtěl být šťastný

Laurent Gounelle

Citát:
„Pokud někoho milujete, jen když se chová v souladu s vašimi ideály, pak to není láska…“

Popis knihy:
Muž, který chtěl být šťastný je kniha, kterou napsal Laurent Gournelle. Jedná se o poutavý příběh, který otevírá svět nových možností. Představte si, že jste na Bali a před odjezdem navštívíte starého léčitele. Léčitel vás prohlédne a řekne, že jste zdraví, ale Váš život šťastný není. Máte pocit, že vás zná lépe než vy sám sebe. Začíná dobrodružné objevování sama sebe. Kniha ukazuje, jak dosáhnout toho, abychom byli opravdu šťastní.

Siddhártha

Hermann Hesse

Citát:
„Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“ Buddha

Proč knihu doporučujeme:
Neznám asi jinou tak tenkou knihu, která by mne toho tolik ukázala, jako je Siddhartha. Při jejím čtení mi doteklo pochopení:

 1. Na toku řeky, že čas neexistuje
 2. Na životní cestě siddharta (vlastně Buddhy), ze k probuzení (chcete-li k osvícení) nedojdeme následovaním mistra, ale vlastními prožitky a zkušenostmi

Popis knihy:
Povídka Siddhárta napsaná v letech 1919 až 1922 nese podtitul „indická báseň“. Vskutku básnickým jazykem se v ní vypráví příběh bráhmanského syna Siddhárthy, který hledá pravdu a smysl života. Hermann Hesse (1877-1962) si při hledání cesty z myšlenkových a společenských krizí své doby i z krizí vlastních bere na pomoc myšlení Východu. Vedle čínské moudrosti jsou to především prvky hinduismu a zejména buddhismu, k němuž autor dlouhá léta inklinoval. Buddhismus však naprosto nebyl nějakým jeho „vyznáním“ a povídka Siddhártha je dle Hesseho vyjádření výrazem osvobození od svázanosti indickým myšlením. V podstatě zde jde o velmi německé hledání svébytné osobní existence, vlastního já. Nikoli skrze nějakou nauku, ale osobním úsilím. Lidské moudrosti se nelze naučit pomocí doktriny, je nutno k ní dospět vlastním životem.


Detox

Mystický léčitel: Detox jako cesta ke zdraví

William Anthony

Citát:
„William Anthony má velice reálná a ne příliš radikální řešení, jak lěčit záhadná onemocnění, která nás v moderním světě ohrožují.“

Annabeth Gishová, herečka

Popis knihy:
Nová kniha Anthonyho Williama z řady Mystický léčitel představuje DETOX jako jednoduchou ozdravnou metodu, která může podpořit léčbu celé řady chronických onemocnění.

Domníváte se, že detox není nic pro vás? Zkuste se nad tím zamyslet. Jedy a patogeny způsobující chronická onemocnění dnes najdete téměř ve všem, dokonce ohrožují zdraví dětí ještě před narozením. Patogeny jsou všudypřítomné a každodenně zhoršují kvalitu našeho života. Detox je důležitý nástroj k očistě od patogenů, díky němuž můžete chránit sebe i své blízké – pokud jej provádíte správně. A proto je zde šestá kniha z řady

Mystický léčitel, v níž se dozvíte například:

 • jak vybrat postup, jenž je pro vás vhodný,
 • jaké jsou příčiny téměř 200 symptomů a onemocnění a které doplňky stravy (včetně dávkování) můžete použít jako podpůrnou léčbu,
 • vše, co potřebujete vědět o vejcích, mléčných produktech, lepku, rybím oleji, jablečném octu a kofeinu,
 • pravdu o módních trendech, jako je přerušovaný půst, půst o vodě, půst o šťávách, vláknina, proteiny, mikrobiom a další

V knize také najdete více než 75 receptů a ukázkové jídelníčky, z nich můžete čerpat inspiraci.

Témata:
harmonie těla a duše, alternativní léčení, detox


Detox

Mystický léčitel: Detox jako cesta ke zdraví

William Anthony

Citát:
„William Anthony má velice reálná a ne příliš radikální řešení, jak lěčit záhadná onemocnění, která nás v moderním světě ohrožují.“

Annabeth Gishová, herečka

Popis knihy:
Nová kniha Anthonyho Williama z řady Mystický léčitel představuje DETOX jako jednoduchou ozdravnou metodu, která může podpořit léčbu celé řady chronických onemocnění.

Domníváte se, že detox není nic pro vás? Zkuste se nad tím zamyslet. Jedy a patogeny způsobující chronická onemocnění dnes najdete téměř ve všem, dokonce ohrožují zdraví dětí ještě před narozením. Patogeny jsou všudypřítomné a každodenně zhoršují kvalitu našeho života. Detox je důležitý nástroj k očistě od patogenů, díky němuž můžete chránit sebe i své blízké – pokud jej provádíte správně. A proto je zde šestá kniha z řady

Mystický léčitel, v níž se dozvíte například:

 • jak vybrat postup, jenž je pro vás vhodný,
 • jaké jsou příčiny téměř 200 symptomů a onemocnění a které doplňky stravy (včetně dávkování) můžete použít jako podpůrnou léčbu,
 • vše, co potřebujete vědět o vejcích, mléčných produktech, lepku, rybím oleji, jablečném octu a kofeinu,
 • pravdu o módních trendech, jako je přerušovaný půst, půst o vodě, půst o šťávách, vláknina, proteiny, mikrobiom a další

V knize také najdete více než 75 receptů a ukázkové jídelníčky, z nich můžete čerpat inspiraci.

Témata:
harmonie těla a duše, alternativní léčení, detox


Sex a erotika

Sex v pěti dílech světa

aneb Cestopis časem a prostorem tělesné lásky

Miloslav Stingl

Citát:
„Ještě dnes existují některé indiánské kmeny a africké národy, nad jejichž svatebními či zásnubními rituály člověk žasne. Jako by necestoval pouze prostorem ale i v čase.“

Popis knihy:
Významný český cestovatel Miloslav Stingl tentokrát zvolil poněkud jiný pohled – svých bohatých cestovatelských zkušeností využil k vytvoření poutavého vyprávění o milostných a sexuálních praktikách na pěti kontinentech. Pro českého čtenáře je bezesporu zajímavé vydat se do exotických míst a nahlédnout do tajemství tak intimního, jako je sex. Ještě dnes existují některé indiánské kmeny a africké národy, nad jejichž svatebními či zásnubními rituály člověk žasne. Jako by necestoval pouze prostorem, ale i v čase. Jak a s kým se milovali staří Řekové a Římané, co všechno je v sexu dovoleno a kde už musely zakročit příslušné orgány, kam až sahá lidská fantazie… Rozhodně vás tento tematický výlet nudit nebude.

Témata:
partnerství, sex a erotika


Vděčnost

Začněte s PROČ

Simon Sinek

Citát: „Jsou vůdci a jsou ti, kteří vedou. Vůdci se vyznačují mocí a vlivem. Ti, kteří vedou, nás inspirují. Ať se jedná o jednotlivce nebo organizace, následujeme ty, kteří vedou. Ne proto, že bychom museli, ale proto, že chceme. Následujeme ty, kteří vedou, ne kvůli nim, ale kvůli sobě. Tato kniha je určena těm, kteří chtějí inspirovat ostatní, a těm, kteří chtějí najít někoho, kdo je bude inspirovat.“ Simon Sinek

Proč knihu doporučujeme:
Najít vlastní maják v životě, smysl, proč ráno vstávám a dělám to, co dělám, je zásadní součást osobní transformace. Proces Simona Sineka, který popisuje v této knize, je jednoduchý, prožitkový a emocionálně silný. Proto jej používáme při koučovacích sezeních jednotlivců i při týmových workshopech a seminářích pro leadery.

Popis knihy:
Simon Sinek toužil objevit, co společného mají úspěšné osobnosti ve vedení firem i mimo ně. Při studiu vůdčích osobností a organizací, které velkou měrou ovlivnily svět zjistil, že všichni uvažovali, jednali a komunikovali přesně stejným způsobem – vždy začali s otázkou PROČ a až poté řešili, JAK a CO zrealizovat. Autor tento model nazývá zlatý kruh. Za PROČ se přitom nepovažují peníze nebo zisk, to jsou vždy jen výsledky. Osobnosti a firmy, které znají své PROČ, nepotřebují manipulovat – ony inspirují. Lidé je následují ne proto, že musejí, ale protože sami chtějí. Zaměstnance jejich práce těší, spatřují v ní smysl, mají zázemí a hrdost. Zákazníci jsou loajální, ochotni poskytnout podporu i v těžkých časech, imunní vůči manipulacím ostatních. Začněte s PROČ je kniha pro čtenáře, kteří sami podnikají, budují, vedou či teprve plánují, že se do něčeho pustí. Pokud principy zlatého kruhu správně uplatníte, stanete se sami přínosem pro malé i velké podniky, neziskové organizace i politické strany.

Témata:
smysl, hodnoty, leadership, manažerské dovednosti, vděčnost


Pozornost

Život samá pohroma

(Jak čelit stresu, nemoci a bolesti pomocí moudrosti těla a mysli)
Jon Kabat-Zinn

Citát: „Kniha je o vaší mysli, vašem těle a o tom, jak se můžete naučit mít k nim zdravější vztah.“ J. Kabat-Zinn

Proč knihu doporučujeme:
Při osobní transformaci používáme pro nácvik vědomé pozornosti autora principu „mindfulness“ Jon Kabat-Zinna a knihu „život samá pohroma“. Najdete tady návod, jak pracovat se stresem a s těžkými životními situacemi, které se nikomu nevyhýbají. Je jen otázka, jak se ke stresu a těžkostem postavíme. Vnímat své tělo, prožitky a myšlenky je skvělá možnost, jak žít v přítomnosti, zbavit se stresu a být dlouhodobě spokojený.

Popis knihy:
Začněte praktikovat mindfulness a tak zlepšete své zdraví i soustředění, snižte svůj stres a mějte větší radost z každého dne. Profesor Jon Kabat-Zinn vám bu-de tím nejpovolanějším učitelem. Mindfulness neboli meditace všímavosti se na Západě v posledních letech stala významným fenoménem. Jde o duševní trénink zaměřený na prožívání přítomného okamžiku, což má vědecky prokázaný blahodárný vliv na zdraví a duševní pohodu

Témata:
vnímavost, pozornost, stres, meditace, tady a teď