PŘI TRANSFORMACI POUŽÍVÁME

Při osobní transformaci v rámci koučovacích sezení,
výcviku či seminářích pracujeme s následujícími knihami a odbornými texty.
Inspirujte se!

Smysl života

Siddhártha

Hermann Hesse

Citát:
„Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“ Buddha

Proč knihu doporučujeme:
Neznám asi jinou tak tenkou knihu, která by mne toho tolik ukázala, jako je Siddhartha. Při jejím čtení mi doteklo pochopení:

  1. Na toku řeky, že čas neexistuje
  2. Na životní cestě siddharta (vlastně Buddhy), ze k probuzení (chcete-li k osvícení) nedojdeme následovaním mistra, ale vlastními prožitky a zkušenostmi

Popis knihy:
Povídka Siddhárta napsaná v letech 1919 až 1922 nese podtitul „indická báseň“. Vskutku básnickým jazykem se v ní vypráví příběh bráhmanského syna Siddhárthy, který hledá pravdu a smysl života. Hermann Hesse (1877-1962) si při hledání cesty z myšlenkových a společenských krizí své doby i z krizí vlastních bere na pomoc myšlení Východu. Vedle čínské moudrosti jsou to především prvky hinduismu a zejména buddhismu, k němuž autor dlouhá léta inklinoval. Buddhismus však naprosto nebyl nějakým jeho „vyznáním“ a povídka Siddhártha je dle Hesseho vyjádření výrazem osvobození od svázanosti indickým myšlením. V podstatě zde jde o velmi německé hledání svébytné osobní existence, vlastního já. Nikoli skrze nějakou nauku, ale osobním úsilím. Lidské moudrosti se nelze naučit pomocí doktriny, je nutno k ní dospět vlastním životem.

Vděčnost

Začněte s PROČ

Simon Sinek

Citát: „Jsou vůdci a jsou ti, kteří vedou. Vůdci se vyznačují mocí a vlivem. Ti, kteří vedou, nás inspirují. Ať se jedná o jednotlivce nebo organizace, následujeme ty, kteří vedou. Ne proto, že bychom museli, ale proto, že chceme. Následujeme ty, kteří vedou, ne kvůli nim, ale kvůli sobě. Tato kniha je určena těm, kteří chtějí inspirovat ostatní, a těm, kteří chtějí najít někoho, kdo je bude inspirovat.“ Simon Sinek

Proč knihu doporučujeme:
Najít vlastní maják v životě, smysl, proč ráno vstávám a dělám to, co dělám, je zásadní součást osobní transformace. Proces Simona Sineka, který popisuje v této knize, je jednoduchý, prožitkový a emocionálně silný. Proto jej používáme při koučovacích sezeních jednotlivců i při týmových workshopech a seminářích pro leadery.

Popis knihy:
Simon Sinek toužil objevit, co společného mají úspěšné osobnosti ve vedení firem i mimo ně. Při studiu vůdčích osobností a organizací, které velkou měrou ovlivnily svět zjistil, že všichni uvažovali, jednali a komunikovali přesně stejným způsobem – vždy začali s otázkou PROČ a až poté řešili, JAK a CO zrealizovat. Autor tento model nazývá zlatý kruh. Za PROČ se přitom nepovažují peníze nebo zisk, to jsou vždy jen výsledky. Osobnosti a firmy, které znají své PROČ, nepotřebují manipulovat – ony inspirují. Lidé je následují ne proto, že musejí, ale protože sami chtějí. Zaměstnance jejich práce těší, spatřují v ní smysl, mají zázemí a hrdost. Zákazníci jsou loajální, ochotni poskytnout podporu i v těžkých časech, imunní vůči manipulacím ostatních. Začněte s PROČ je kniha pro čtenáře, kteří sami podnikají, budují, vedou či teprve plánují, že se do něčeho pustí. Pokud principy zlatého kruhu správně uplatníte, stanete se sami přínosem pro malé i velké podniky, neziskové organizace i politické strany.

Témata:
smysl, hodnoty, leadership, manažerské dovednosti, vděčnost

Pozornost

Život samá pohroma

(Jak čelit stresu, nemoci a bolesti pomocí moudrosti těla a mysli)
Jon Kabat-Zinn

Citát: „Kniha je o vaší mysli, vašem těle a o tom, jak se můžete naučit mít k nim zdravější vztah.“ J. Kabat-Zinn

Proč knihu doporučujeme:
Při osobní transformaci používáme pro nácvik vědomé pozornosti autora principu „mindfulness“ Jon Kabat-Zinna a knihu „život samá pohroma“. Najdete tady návod, jak pracovat se stresem a s těžkými životními situacemi, které se nikomu nevyhýbají. Je jen otázka, jak se ke stresu a těžkostem postavíme. Vnímat své tělo, prožitky a myšlenky je skvělá možnost, jak žít v přítomnosti, zbavit se stresu a být dlouhodobě spokojený.

Popis knihy:
Začněte praktikovat mindfulness a tak zlepšete své zdraví i soustředění, snižte svůj stres a mějte větší radost z každého dne. Profesor Jon Kabat-Zinn vám bu-de tím nejpovolanějším učitelem. Mindfulness neboli meditace všímavosti se na Západě v posledních letech stala významným fenoménem. Jde o duševní trénink zaměřený na prožívání přítomného okamžiku, což má vědecky prokázaný blahodárný vliv na zdraví a duševní pohodu

Témata:
vnímavost, pozornost, stres, meditace, tady a teď

Osobní a duchovní růst

Vzestup po úrovních Vědomí

David R. Hawkins

Proč knihu doporučujeme:
S touto knihou pracujeme při individuálních sezeních i prožitkových skupinových aktivitách. Umožňuje si prakticky srovnat, jaké emoce zažívá člověk na dané úrovni vědomí, představit si bloky osobního růstu, procento prožívaného štěstí a velikost energie, kterou má člověk na dané úrovni vědomí k dispozici.

Popis knihy:
Lidské vědomí se může nacházet na různě vysokých úrovních. Dr. D. Hawkins, který zažíval pokročilé stavy vědomí již od dětství, je pojmenoval podle subjektivních prožitků, které na každém stupni převládají a podle energie jejich pole jim přiřadil číselné hodnoty od jedné do tisíce (kde 1000 označuje stav nejvyšších avatarů Krišny, Zarathuštry, Buddhy a Ježíše Krista). Popisuje, jakým způsobem se na různých stupních vědomí chová lidské ego a jak se projevují jeho přirozená omezení. Dává praktické rady, jak můžeme na jednotlivých úrovních překonat s nimi související bloky, a tak každou z nich postupně transcendovat a připravovat se na pokročilé stavy vedoucí až k Osvícení. Kniha tedy není jen analýzou, ale především praktickou příručkou.

Témata:
vědomí, emoce, ego, transformace

Moc versus síla

David R. Hawkins

Proč knihu doporučujeme:
Tyto dvě knihy od stejného autora obsahují popis emocí prožívaných na jednotlivých úrovních vědomí. Moc versus síla více ujasňuje princip moci, která je vědomě používanou kategorií a tedy je tou, ke které směřujeme v rámci procesu osobní transformace.

Popis knihy:
Člověk si myslí, že žije díky silám, které má pod kontrolou, ale ve skutečnosti je ovládán mocí z netušených zdrojů, nad níž nemá kontrolu žádnou. Během dvaceti let Hawkins dokázal analyzovat celé spektrum úrovní lidského vědomí a vytvořil fascinující mapu geografie lidských zkušeností. Tato anatomie vědomí vytváří profil celého lidského druhu, umožňující provést úplnou analýzu emocionálního a duchovního vývoje jedinců, společnosti a rasy.

Témata:
vědomí, emoce, moc, síla, kontrola