NOVÝ KOUČOVACÍ VÝCVIK PRO ZANEPRÁZDNĚNÉ

Naučte se koučovat a využijte tento skvělý přístup v komunikaci jak sám se sebou (sebekoučování) tak v komunikaci s partnerem, dětmi, rodinou. Využijte tento nejlepší způsob vedení lidí ve vašem profesním životě.

Výcvik bude probíhat dle aktuálních vládních opatření.

Ing. Veronika Vinterová

Začněte rozvíjet lidi profesionálně! Staňte se OPRAVDOVÝM KOUČEM!

Často se na vás vaši podřízení, klienti či přátelé obracejí s prosbou o pomoc nebo radu, když jsou v úzkých? Uvědomujete si, že vaše empatie a emoční inteligence jsou mimořádné? Umíte lidem naslouchat? Cítíte, že máte lidem hledajícím spokojený život, co nabídnout? Staňte se OPRAVDOVÝM KOUČEM.

V našem OPRAVDOVÉM KOUČOVACÍM VÝCVIKU získáte odbornou kvalifikaci, která prohloubí vaše schopnosti, rozšíří znalosti, zdokonalí dovednosti a umožní vám profesionálně podat pomocnou ruku těm, kteří ji skutečně potřebují a chtějí v životě trvalou změnu!

Koučování je strukturovaný a kreativní proces, který je založený na povzbuzování a inspirování klienta s cílem maximalizovat jeho profesní a osobní potenciál. Pokud cítíte, že tohle je ta správná příležitost, jak využít vašich mimořádných schopností tam, kde je jich třeba, přihlaste se do výcviku.

Na základě požadavků vysoce zaměstnaných zájemců o koučovací výcvik nabízíme nový formát tohoto výcviku. Místo 4 modulů trvajících pátek, sobotu a neděli, budeme mít každý týden v pátek 3 hodiny pod dobu 3 měsíců.

Za tu dobu absolvujete:

 • 46 hodin výcviku v menší skupině do 5 účastníků, tedy individuálnější přístup
 • 20 hodin samostudia ze zadaných materiálů
 • 30 hodin koučovací praxe v dyádách či triádách

Celý výcvik bude oproti standardnímu více zaměřený na fakta, modely a techniky a méně na prožitkové aktivity.

Budeme se věnovat tématům jako např.:

 • Principy a historie koučování
 • Kompetence koučů ICF (International Coach Federation)
 • Struktura koučovacího rozhovoru
 • Koučovací techniky
 • Modely důležité k vysvětlení daného tématu
 • Práce s cíly, motivací a energií klienta
 • Emoce a jak s nimi pracovat
 • Hledání zdrojů a potenciálu klienta
 • Základy NLP (Neuro-lingvistického programování)
 • Techniky pro práci s prioritami a časem
 • Techniky pro práci s imaginací
 • Metody hlubokého sebepoznání
 • Marketing a obchodní praxe kouče

Začátek 22. 4. 2022 od 13:00 do 16:00 h.

Poté každý pátek od 13:00 do 16:00 h. do 28. 7. 2022

Výcvik bude probíhat dle aktuálních vládních opatření.

Proč absolvovat právě OPRAVDOVÝ KOUČOVACÍ VÝCVIK:

 • Zaměření výcviku na interaktivitu, praktičnost a sebezkušenost.
 • Nechceme vás naučit pouze koučovat, ale odhalit jiný styl života, jak s klientem nalézat jeho cesty. Nejde jen o to naučit se koučovací techniky, ale prožít a vnímat příklady z dobré praxe.
 • Získáte certifikát opravňující k výkonu koučovací praxe
 • Setkáte se s kouči, kteří koučují v různých oborech (managerský koučink, life-coaching, partnerský koučink, mentoring, mediace, family coaching, integrální koučink, challenging coaching, kariérní koučink, párový koučink, vztahový koučink, NLP….).
 • Bude to zábava, užijeme si to.
 • Práce s videonahrávkami koučovacích sezení.
 • Velká osobní cesta.

Přečtěte si článek na téma OPRAVDOVÝ KOUČOVACÍ VÝCVIK.

CENA 30 000,- Kč

KONTAKT:

k fakturaci: Darina Kandráčová, tel. 603 520 425, email: darina.kandracova@opravdovost.cz

MÍSTO KONÁNÍ:

Zborovská 619/49, Malá Strana

Vaše místo je ZÁVAZNĚ POTVRZENO PO ZAPLACENÍ CELÉ ČÁSTKY, NEBO PRVNÍ SPLÁTKY.

Jako variabilní symbol platby prosím uveďte číslo, které Vám přijde se zálohovou fakturou. Po zaplacení částky Vám automaticky přijde na email daňový doklad. Při platbě na splátky je celková cena rozpočítána na 3 shodné splátky se splatností vždy 1 týden před setkáním v rámci výcviku. V případě, že se některého z modulů výcviku nebudete moci zúčastnit, budete mít šanci nahradit si účast v následujícím ročníku výcviku. Zavazujete se však uhradit všechny splátky včas dle sjednaného kalendáře v rámci Vašeho výcviku.

STORNO PODMÍNKY:
Při zrušení přihlášky do měsíce před zahájením výcviku bude vrácena polovina 1. splátky. Při pozdějším zrušení přihlášky se stává první splátka nevratnou. Je však možné dohodnout se na účasti na dalším výcviku.

Na výcvik bezprostředně navazuje rozšiřující 3 denní modul Integrální koučovací přístup:

 • Hlubší témata a techniky, které lze využít při podpoře klienta v jeho transformačním procesu.
 • Jak přivést klienta na cestu k opravdovému sebeuvědomění, sebepoznání v rámci koučovacího procesu.
 • Propojení Těla, Duše a Mysli skrze hluboké sebeuvědomovací koučovací techniky.
 • Techniky k podpoře klienta v budování dlouhodobých návyků a dosahování cílů.
 • Propojení koučování a integrální přístup ke klientovi vycházejícího z teorií Claire Gravese a Kena Wilbera.
V odborném růstu s námi můžete pokračovat v následujících kurzech:

Integrální koučovací přístup
Řízení firmy prostřednictvím smyslu, vize a hodnot

Mapa úrovní vědomí

4 kvality osobnosti

Manažerský koučink

Integrální spirální dynamika

Mindfulness ve vztazích

Práce s tělem při koučování (nestatické techniky)

Ing. Veronika Vinterová

od roku 1995 praxe práce s klienty
od roku 1997 praxe lektorování
od roku 1997 praxe ve vyšším managementu
od roku 2008 praxe koučování a mentorování
autorka e-booku Tajemství štěstí
přes 10 000 odkoučovaných hodin

REFERENCE