Také jste to už někdy u sebe potkali? Tu nechuť bavit se…tu nechuť bavit se s těmi nejbližšími. S rodiči, se sourozencem nebo s prarodiči, kteří třeba jen kvůli své senilitě opakují stále ty samé otázky, dávají stále ty samé rady, vyprávějí opakovaně ty samé příběhy…

Já zrovna před pár dny dostala na toto téma pořádnou lekci. V rámci koučovacího výcviku máme za úkol koučovat, trénovat…co nejvíce, s kýmkoli. A protože jsem byla na dovolené, bylo nasnadě požádat moji mámu, aby se mnou do toho šla. A máma mně dostala. Chtěla se mnou řešit téma: „ Jak zlepšit komunikaci se svou dcerou“. A bylo to…

Byla jsem v roli kouče… držela se na svém místě průvodce tématem, který nezasahuje jen cílenými otázkami sleduje klientovo flow a podporuje ho v nalézaní si vlastních odpovědí v hlubších patrech sebe samého… A zároveň mé srdce vnímalo moji mámu a vše, co s takovou otevřeností přede mnou vyjevovala… vždyť jsem ji k tomu svou žádostí o sezení dala prostor a dále pak i svými otázkami pobízela… Nahlédla jsem během sezení na míru a hloubku její bolesti z toho, že neví… na její nejistotu se ptát… na její obavu z toho, že odmítnu komunikaci některým ze svých obvyklých nevrlých gest, komunikačních úhybů…

Jak jsem byla vděčná, že procházím výcvikem právě tam, kde jím procházím! Protože jsem byla schopna opravdově držet svoji pozici kouče, aniž bych sklouzávala do čehokoliv jiného; ctít individuální mapu mojí maminky. A zároveň jsem byla schopna s otevřeným srdcem naslouchat jako dcera a vzít si z toho svoji lekci o pokoře, důležitosti naslouchání… a vlastně i pomíjivosti života a faktu, jak si ty nejdůležitější chvíle s těmi nejbližšími necháváme protékat nezachyceny, nežity mezi prsty… protože prostě nemáme zrovna chuť nebo protože nám to zrovna nepřipadá důležité. Zahanbeně jsem si uvědomila, že whatsappová komunikace s kamarádkou leckdy převáží svou „svěžestí“ nad tím, sednout si s ženou, která mi dala život, podívat se jí do očí a naslouchat s tím, že chci slyšet a chci být slyšena…

Jepičí život komunikace zprostředkované elektronickými výdobytky dnešní doby… přičemž šance na opravdový rozhovor, opravdové setkání nám nenávratně proteče mezi prsty držícími mobil v rukou.

Zarezervujte si své místo na dalším INTEGRÁLNÍM KOUČOVACÍM VÝCVIKU a zjistěte, jak správně koučovat.