INTEGRÁLNÍ KOUČOVACÍ VÝCVIK

s Veronikou Vinterovou

Termíny výcviku: 30. 9. 2023 – 28. 1. 2024

Můžete se účastnit i online

Dovednost, kterou ve výcviku získáte, vám umožní nejen pracovat s klienty profesionálně jako kouč, ale tyto techniky jsou velmi přínosné i pro práci se sebou (sebekoučování), pro komunikaci s partnerem, dětmi, rodinou nebo při vedení lidí.

Program výcviku sestavila zakladatelka institutu OPRAVDOVOST Ing. Veronika Vinterová, se kterou se při samotném výcviku také setkáte. Své mnohaleté znalosti a praxi, při které provádí své klienty převedla do postupů, které se v tomto výcviku naučíte používat.

Začněte rozvíjet lidi profesionálně! Staňte se INTEGRÁLNÍM KOUČEM!

Kouč je člověk, který pomáhá lidem vytvořit prostor pro skutečnou životní změnu. Některých změn lze dosáhnout změnou návyků. Skutečná hluboká vnitřní proměna přichází až s transformací – tedy změnou našich hodnot, nově nalezenému já a skutečné hluboké proměně. Přístupu, který tuto změnu umožňuje se říká INTEGRÁLNÍ a to je právě ten, který zasáhne člověka ze všech směrů – těla (jeho fyzické stránky), srdce (jeho opravdového já) a nastavení mysli.

V integrálním koučovacím výcviku vás naučíme techniky a jejich propojení, abyste mohli být průvodcem klientů, kteří s vámi projdou opravdovou životní změnou, vycházející z jejich nitra. Takovou, která pronikne do všech zásadních oblastí života i každodennosti.

Koučování je strukturovaný a kreativní proces, který je založený na povzbuzování a inspirování klienta s cílem maximalizovat jeho profesní a osobní potenciál. Pokud cítíte, že tohle je ta správná příležitost, jak využít vašich mimořádných schopností tam, kde je jich třeba, přihlaste se do výcviku.

INTEGRÁLNÍ KOUČOVACÍ VÝCVIK probíhá v úzkém kruhu pro 8 až 15 účastníků v našich nádherných prostorách na Malé Straně. V průběhu celého výcviku se vám budou věnovat naši odborníci a koučové v praxi.

Budeme se věnovat tématům:

 • Historie a principy koučování.
 • Kompetence koučů ICF (International Coach Federation).
 • Struktura koučovacího rozhovoru.
 • Koučovací techniky.
 • Modely důležité k vysvětlení daného tématu.
 • Práce s cíli, motivací a energií klienta.
 • Emoce a jak s nimi pracovat.
 • Hledání zdrojů a potenciálu klienta.
 • Základy NLP (Neuro-lingvistického programování).
 • Techniky pro práci s prioritami a časem.
 • Techniky pro práci s imaginací.
 • Metody hlubokého sebepoznání.
 • Marketing a obchodní praxe kouče.

Podívejte se, jaké jsou zkušenosti absolventek posledního výcviku

Termíny modulů výcviku (12 dní + 30 hodin koučovací praxe)

Termíny výcviku
6 x 2 dny (sobota a neděle)

30. 9. – 1. 10. 2023
21. 10. – 22. 10. 2023
11. 11. – 12. 11. 2023
2. 12. – 3. 12. 2023
6. 1. – 7. 1. 2024
27. 1. – 28. 1. 2024

Výcvik můžete absolvovat v našich nádherných prostorách na Malé Straně, ale také online.

Proč absolvovat právě INTEGRÁLNÍ KOUČOVACÍ VÝCVIK:

 • Výcvik je zaměřený na interaktivitu, praktičnost a sebezkušenost.
 • Nechceme vás naučit pouze koučovat, ale ukázat jiný styl života, jak s klientem nacházet jeho cesty. Nejde jen o to, naučit se koučovací techniky, ale prožít a vnímat příklady z praxe.
 • Získáte certifikát opravňující k výkonu koučovací praxe.
 • Setkáte se s kouči, kteří koučují v různých oborech (manažerský koučink, life-coaching, partnerský koučink, mentoring, mediace, family coaching, integrální koučink, challenging coaching, kariérní koučink, párový koučink, vztahový koučink, NLP….).
 • Bude to poučná zábava, užijeme si to.
 • Práce s videozáznamem koučovacích sezení.
 • Důležitá osobní cesta.

Ve výcviku se naučíte, jak klientovi vytvořit prostor, aby našel, co ve svém životě hledá a bezpečně prošel změnou, která mu přinese novou realitu bytí. 

Přečtěte si článek o VÝCVIKU.

Cena výcviku 49 900 Kč

Možná platba postupně 3 x 18 000 Kč

Vaše místo je závazně potvrzeno po zaplacení celé částky, nebo první splátky.

Jako variabilní symbol platby, prosím, uveďte číslo, které vám přijde se zálohovou fakturou. Po zaplacení částky vám automaticky přijde na email daňový doklad. Při platbě na splátky je celková cena rozpočítána na tři shodné splátky se splatností vždy jeden týden před setkáním v rámci výcviku. V případě, že se některého z modulů výcviku nebudete moci zúčastnit, budete mít šanci nahradit si účast v následujícím ročníku výcviku. Zavazujete se však uhradit všechny splátky včas dle sjednaného kalendáře v rámci vašeho výcviku.

Kontakt:

Darina Kandráčová, tel. 603 520 425,
email: darina.kandracova@opravdovost.cz

Storno podmínky:

 • Zrušení účasti: 21 a více dnů před zahájením akce vracíme 90% částky.
 • Zrušení účasti: 11 – 20 dní před konáním akce vracíme 50% částky.
 • Zrušení účasti: 10 a méně dní před konáním akce 0% částky.

Na výcvik bezprostředně navazuje rozšiřující tří denní modul – Integrální koučovací přístup:

 • Hlubší témata a techniky, které lze využít při podpoře klienta v jeho transformačním procesu.
 • Jak přivést klienta na cestu k opravdovému sebeuvědomění, sebepoznání v rámci koučovacího procesu.
 • Propojení těla, duše a mysli skrze hluboké sebeuvědomovací koučovací techniky.
 • Techniky k podpoře klienta v budování dlouhodobých návyků a dosahování cílů.
 • Propojení koučování a integrální přístup ke klientovi vycházejícího z teorií Claire Gravese a Kena Wilbera.

V odborném růstu s námi můžete pokračovat v následujících kurzech:

 • Integrální koučovací přístup.
 • Řízení firmy prostřednictvím smyslu, vize a hodnot.
 • Mapa úrovní vědomí.
 • Čtyři kvality osobnosti.
 • Manažerský koučink.
 • Integrální spirální dynamika.
 • Mindfulness ve vztazích.
 • Práce s tělem při koučování (nestatické techniky).

Při účasti na výcviku + dalším 3denním modulu
zvýhodněnou cenu 60 000 Kč

Cena samostatného 3 denního rozšiřujícího modulu je 13 000 Kč
(nelze objednat samostatně bez modulů I. – IV.)

Ing. Veronika Vinterová

Integrální, vztahová a manažerská koučka,
mentorka a lektorka

 • od roku 1995 praxe práce s klienty
 • od roku 1997 praxe lektorování
 • od roku 1997 praxe ve vyšším managementu
 • od roku 2008 praxe koučování a mentorování
 • autorka e-booku Tajemství štěstí
 • přes 10 000 odkoučovaných hodin

Nacházíme se na adrese Zborovská 619/49,
Praha 5 – Malá Strana, 3. patro, zvonek: Osobní rozvoj,
U tramvajové zastávky Újezd. Nejbližší stanice metra je Národní třída, která se nachází na druhé straně mostu Legií

REFERENCE