INTEGRÁLNÍ KOUČOVACÍ VÝCVIK  s akreditací MŠMT

s Veronikou Vinterovou

Termíny výcviků:
Workshop zdarma – pondělí 5. 2. 2024 v 17:00
JARO: 9. 3. 2024 – 6. 10. 2024
PODZIM: 26. 10. 2024 – 23. 3. 2025

Můžete se účastnit i online

Dovednost, kterou ve výcviku získáte, vám umožní nejen pracovat s klienty profesionálně jako kouč, ale tyto techniky jsou velmi přínosné i pro práci se sebou (sebekoučování), pro komunikaci s partnerem, dětmi, rodinou nebo při vedení lidí.

NECHTE SI VÝCVIK UHRADIT OD ÚŘADU PRÁCE

KDO MŮŽE ŽÁDAT A V JAKÉ VÝŠI O PŘÍSPĚVEK NA REKVALIFIKAČNÍ KURZ KOUČ:

 • každý občan České republiky, který je registrovaný na ÚP jako uchazeč o zaměstnání nebo jako zájemce o zaměstnání
 • uchazeč o zaměstnání, který je vedený na Úřadu práce a bude vedený na ÚP po celou dobu konání kurzu
 • ten, kdo má ukončené středoškolské vzdělání maturitou
 • každý uchazeč má nárok na příspěvek 1 x za 3 roky až do výše 50.000,- Kč – rekvalifikační kurzy jsou osvobozeny od DPH a DPH se neplatí

JAK POSTUPOVAT:

 • ​vyberte si termín rekvalifikačního kurzu, o který budete žádat Úřad práce – ÚP ve většině případů potřebuje minimálně 30 dnů na vyřízení vaší žádosti
 • stáhněte si a vyplňte část A a B žádosti o rekvalifikaci
 • kontaktujte nás na telefonu 602 713 714 nebo emailem opravdovost@opravdovost.cz a my vám zašleme emailem nebo poštou vyplněný a podepsaný formulář část C. Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu vydaného ÚP – dáme vám také kopii o akreditaci MŠMT
 • pokud se chcete přijít do Opravdovosti osobně, domluvíme si termín na telefonu 602 713 714 nebo emailem opravdovost@opravdovost.cz a všechny dokumenty si vyzvednete na místě
 • domluvte si schůzku na příslušném Úřadu práce a doneste zpracovanou žádost A, B, C a přiložené dokumenty na příslušný ÚP
 • vyčkejte na vyjádření o schválení či zamítnutí žádosti

INFORMACE PRO ÚŘADY PRÁCE:

Kurz je akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. MSMT-13100/2023-2 vedený v souladu s pravidly a etickým kodexem ICF – Mezinárodní federace koučů (International Coaching Federation), splňující nejvyšší kritéria pro profesionální koučink. Je vytvořen pro zájemce, kteří chtějí získat nové dovednosti při získání nového uplatnění a chtějí se rekvalifikovat na kouče. Kurz zájemce naučí koučovací dovednosti, zvýší jejich sebevědomí v komunikaci a prezentaci sebe sama při jednání s potenciálními zaměstnavateli a také zvýšil jejich kompetence v mnoha dalších oblastech. 

Program výcviku sestavila zakladatelka institutu OPRAVDOVOST Ing. Veronika Vinterová, se kterou se při samotném výcviku také setkáte. Své mnohaleté znalosti a praxi, při které provádí své klienty převedla do postupů, které se v tomto výcviku naučíte používat.

Rekvalifikační program koučinku je akreditovaný u MŠMT č.j.: MSMT-13100/2023-2 vedený v souladu s kompetencemi profesionálního koučování podle International Coach Federation ICF.

Akreditováno MŠMT

Začněte rozvíjet lidi profesionálně! Staňte se INTEGRÁLNÍM KOUČEM!

Často se na vás vaši podřízení, klienti či přátelé obracejí s prosbou o pomoc nebo radu, když jsou v úzkých? Uvědomujete si, že vaše empatie a emoční inteligence jsou mimořádné? Umíte lidem naslouchat? Cítíte, že máte lidem hledajícím spokojený život, co nabídnout? Staňte se INTEGRÁLNÍM KOUČEM.

V našem INTEGRÁLNÍM KOUČOVACÍM VÝCVIKU získáte odbornou kvalifikaci, která prohloubí vaše schopnosti, rozšíří znalosti, zdokonalí dovednosti a umožní vám profesionálně podat pomocnou ruku těm, kteří ji skutečně potřebují a chtějí v životě trvalou změnu!

Koučování je strukturovaný a kreativní proces, který je založený na povzbuzování a inspirování klienta s cílem maximalizovat jeho profesní a osobní potenciál. Pokud  cítíte, že tohle je ta správná příležitost, jak využít vašich mimořádných schopností tam, kde je jich třeba, přihlaste se do výcviku.

6 modulový intenzivní INTEGRÁLNÍ KOUČOVACÍ VÝCVIK probíhá v  úzkém kruhu pro 8 až 15 účastníků po dobu přibližně 6 měsíců. V průběhu celého výcviku se vám budou věnovat naši odborníci a praxi vykonávající koučové.  Budeme se věnovat tématům jako např.:

Budeme se věnovat tématům:

 • Historie a principy koučování.
 • Kompetence koučů ICF (International Coach Federation).
 • Struktura koučovacího rozhovoru.
 • Koučovací techniky.
 • Modely důležité k vysvětlení daného tématu.
 • Práce s cíli, motivací a energií klienta.
 • Emoce a jak s nimi pracovat.
 • Hledání zdrojů a potenciálu klienta.
 • Základy NLP (Neuro-lingvistického programování).
 • Techniky pro práci s prioritami a časem.
 • Techniky pro práci s imaginací.
 • Metody hlubokého sebepoznání.
 • Marketing a obchodní praxe kouče.

Termíny modulů výcviku (v rozsahu 102 hodin teoretické výuky (45 minut) a 18 hodin (60 minut) praktické výuky)

Termíny jarního výcviku
6 x 2 dny (sobota a neděle)

9. – 10.3. 2024 Modul I: Koučovací proces
6. 4. – 7. 4. 2024 Modul II: Koučovací techniky
25. – 26. 5. 2024 Modul III: Hodnotové koučování
22. – 23. 6. 2024 Modul IV: Péče o koučovaného i o kouče
7. – 8. 9. 2024 Modul V: Modely užitečné v koučování
5. – 6. 10. 2024 Modul VI: Profese kouče, certifikace

Termíny podzimního výcviku
6 x 2 dny (sobota a neděle)

26. – 27. 10. 2024 Modul I: Koučovací proces
23. – 24. 11. 2024 Modul II: Koučovací techniky
14. – 15. 12. 2024 Modul III: Hodnotové koučování
11. – 12. 1. 2025 Modul IV: Péče o koučovaného i o kouče
8. – 9. 2. 2025 Modul V: Modely užitečné v koučování
22. – 23. 3. 2025 Modul VI: Profese kouče, certifikace

Své místo si zarezervujte na mailu darina.kandracova@opravdovost.cz nebo mobilu 603 520 425.

Výcvik můžete absolvovat v našich nádherných prostorách na Malé Straně, ale také online.

Proč absolvovat právě INTEGRÁLNÍ KOUČOVACÍ VÝCVIK:

 • Zaměření výcviku na interaktivitu, praktičnost a sebezkušenost.
 • Nechceme vás naučit pouze koučovat, ale odhalit   jiný styl života, jak s klientem nalézat jeho cesty. Nejde jen o to naučit se koučovací techniky, ale prožít a vnímat příklady z dobré praxe.
 • Získáte certifikát opravňující k výkonu koučovací praxe.
 • Setkáte se s kouči, kteří koučují v různých oborech (managerský koučink, life-coaching, partnerský koučink, mentoring, mediace, family coaching, integrální koučink, challenging coaching, kariérní koučink, párový koučink, vztahový koučink, NLP….).
 • Bude to poučná zábava, užijeme si to.
 • Práce s videozáznamem koučovacích sezení.
 • Velká osobní cesta.

Ve výcviku se naučíte, jak klientovi vytvořit prostor, aby našel, co ve svém životě hledá a bezpečně prošel změnou, která mu přinese novou realitu bytí. 

Přečtěte si článek o VÝCVIKU.

Cena výcviku 49 900 Kč

Možná platba postupně 3 x 18 000 Kč

Vaše místo je závazně potvrzeno po zaplacení celé částky, nebo první splátky.

Jako variabilní symbol platby, prosím, uveďte číslo, které vám přijde se zálohovou fakturou. Po zaplacení částky vám automaticky přijde na email daňový doklad. Při platbě na splátky je celková cena rozpočítána na tři shodné splátky se splatností vždy jeden týden před setkáním v rámci výcviku. V případě, že se některého z modulů výcviku nebudete moci zúčastnit, budete mít šanci nahradit si účast v následujícím ročníku výcviku. Zavazujete se však uhradit všechny splátky včas dle sjednaného kalendáře v rámci vašeho výcviku.

Kontakt:

Darina Kandráčová, tel. 603 520 425,
email: darina.kandracova@opravdovost.cz

Storno podmínky:

 • Zrušení účasti: 21 a více dnů před zahájením akce vracíme 90% částky.
 • Zrušení účasti: 11 – 20 dní před konáním akce vracíme 50% částky.
 • Zrušení účasti: 10 a méně dní před konáním akce 0% částky.

Na výcvik bezprostředně navazuje rozšiřující tří denní modul – Integrální koučovací přístup:

 • Hlubší témata a techniky, které lze využít při podpoře klienta v jeho transformačním procesu.
 • Jak přivést klienta na cestu k opravdovému sebeuvědomění, sebepoznání v rámci koučovacího procesu.
 • Propojení těla, duše a mysli skrze hluboké sebeuvědomovací koučovací techniky.
 • Techniky k podpoře klienta v budování dlouhodobých návyků a dosahování cílů.
 • Propojení koučování a integrální přístup ke klientovi vycházejícího z teorií Claire Gravese a Kena Wilbera.

V odborném růstu s námi můžete pokračovat v následujících kurzech:

 • Integrální koučovací přístup.
 • Řízení firmy prostřednictvím smyslu, vize a hodnot.
 • Mapa úrovní vědomí.
 • Čtyři kvality osobnosti.
 • Manažerský koučink.
 • Integrální spirální dynamika.
 • Mindfulness ve vztazích.
 • Práce s tělem při koučování (nestatické techniky).

Při účasti na výcviku + dalším 3denním modulu
zvýhodněnou cenu 60 000 Kč

Cena samostatného 3 denního rozšiřujícího modulu je 13 000 Kč
(nelze objednat samostatně bez modulů I. – IV.)

Ing. Veronika Vinterová

Integrální, vztahová a manažerská koučka,
mentorka a lektorka

 • od roku 1995 praxe práce s klienty
 • od roku 1997 praxe lektorování
 • od roku 1997 praxe ve vyšším managementu
 • od roku 2008 praxe koučování a mentorování
 • autorka e-booku Tajemství štěstí
 • přes 11 000 odkoučovaných hodin

Nacházíme se na adrese Zborovská 619/49,
Praha 5 – Malá Strana, 3. patro, zvonek: Osobní rozvoj,
U tramvajové zastávky Újezd. Nejbližší stanice metra je Národní třída, která se nachází na druhé straně mostu Legií

REFERENCE

CHCETE ŽÍT SVOU OPRAVDOVOST?

Zavolejte nám na mobil: 602 713 714