Zaměříme-li cíleně pozornost na to, co je v našem zájmu, co chceme ovlivňovat a je to naší prioritou, pak veškerou sílu naší myšlenky, veškerou energii mysli, těla i srdce věnujeme směrem, po kterém nejvíce toužíme.

Pokud vztahům (a platí to o všech blízkých vztazích, o partnerovi, přátelích, rodině) nevěnujeme pozornost a energii, vztahy se nevyvíjejí. Když se jakýkoliv vztah nevyvíjí dál, do nové kvality, vlastně strádá a schází na úbytě. Láska ani sex nejsou jednou provždy, nejsou definitivní. Je třeba je sytit. A u dlouhodobých partnerství to platí možná dvojnásob.

Neboli: kam dlouhodobě směřuji svoji pozornost, to ovlivňuji a to kvete.

Stejné pravidlo platí i pro naše zdraví, poslání, hojnost, intimitu a další životní sféry.

 

INSPIRACE

  1. Pokud máte partnera, uvažujte stále, jak toho druhého potěšit, co mu udělá dobře. A pak této aktivitě věnujeme to nejdražší – svůj čas.
  2. Rozdělte si své aktivity na ty naléhavé a na ty důležité. Velmi
  3. Často nás semele rutina a my v návalu naléhavosti hasíme to, co nejvíce hoří. Pak nám ale nezbyde
  4. Čas na věci, které jsou pro nás opravdu zásadní. Jak dalece se to týká i vás?

 

“Bdělá pozornost znamená, že svou pozornost soustředíme určitým způsobem, a to: záměrně, v přítomném okamžiku, a aniž bychom cokoli hodnotili nebo soudili. Tento druh pozornosti podněcuje daleko větší vědomí, jasnost a přijímání skutečností přítomného okamžiku. Probudí nás do reality, že naše životy se odvíjejí pouze v okamžicích. Pokud nejsme ve většině daných okamžiků zcela přítomni, nepřicházíme jen o to nejcennější ve svých životech, ale neuvědomujeme si ani drahocennost a hloubku svých možností v oblasti růstu a transformace.”

(Dr. Kabat-Zinn – Mindfulness Meditation for Everyday Life)

 

Tento článek je ochutnávkou z e-booku TAJEMSTVÍ ŠTĚSTÍ. Celý e-book (který je také v audiopodobě) si můžete objednat ZDE:

e-booku TAJEMSTVÍ ŠTĚSTÍ