Naučte se nejmodernější koučovací managerský styl

 • Vedete lidi, a chcete udělat podstatnou změnu v tom, jak to děláte?
 • Chcete být spíš leaderem než managerem?
 • Vedete tým schopných kolegů a chcete s nimi pracovat nejmodernějším stylem řízení?
 • Stává se vám, že na vás vaši podřízení přehodí svoji zodpovědnost a vy jste zavaleni prací?
 • Chcete mít okolo sebe motivované schopné lidi a co nejefektivněji je inspirovat k výkonu a růstu?
 • Chcete, aby se vaše osobní životní hodnoty co nejvíce prolínaly s hodnotami kolegů a celé firmy?

Naučte se koučovací managerský styl, jehož hlavním smyslem je dlouhodobý profesní a lidský rozvoj zaměstnanců. Pomozte členům vašeho týmu identifikovat jejich individuální silné stránky, aby je v práci uměli co nejvíce využívat a rozvíjet je dál. Budete pracovat s pravidelnou zpětnou vazbou, kde vy jako manager, a váš zaměstnanec zhodnotíte jeho silné a slabé stránky a ambice z hlediska budoucího rozvoje a kariérního postupu. Nastavíte společně plán jeho rozvoje a budete hledat další příležitosti k růstu.

Podle mnohých managerských teorií, reprezentovaných například Danielem Golemannem (kniha Leadership that Gets Results), považuje koučovací styl vedení lidí za nejvíce efektivní, pokud pracujete s vysoce kvalifikovanými a motivovanými kolegy.

Koučovací styl řízení je nejvíce efektivní:

 • u motivovaných iniciativních kolegů, kteří se v práci seberealizují
 • pokud se jedná o kompetentní tým kolegů
 • pokud členové vašeho týmu potřebují rozvíjet v talentech, které jsou i nejvíce prospěšné celému týmu
 • pokud člen týmu připustí potřebu a důležitost rozvíjet se trvale dál

Koučovací styl řízení je méně efektivní:

 • pokud vám jako managerovi chybí odborné či osobnostní kompetence
 • pokud zaměstnanci vyžadují stanovení pravidel a intenzívní „dohled“
 • v krizových situacích

Pro koučovací managerský styl je nezbytné se prakticky naučit koučovacím dovednostem. Jejich zásady a techniky pomohou každému, kdo chce lidi okolo sebe inspirovat a rozvíjet, nikoliv přesvědčovat a tlačit do žádaného výsledku.

V OPRAVDOVÉM KOUČOVACÍM VÝCVIKU získáte praktické návyky, zásady a techniky, které prohloubí vaše schopnosti, rozšíří znalosti, zdokonalí dovednosti a umožní vám profesionálně využít koučovací styl vedení lidí a podat pomocnou ruku těm, kteří ji skutečně potřebují a chtějí v životě trvalou změnu!

Koučovací přístup je strukturovaný a kreativní proces, který je založený na povzbuzování a inspirování kolegy s cílem maximalizovat jeho profesní a osobní potenciál. Pokud cítíte, že tohle je ta správná příležitost, jak využít vašich mimořádných schopností tam, kde je jich třeba, můžete navštívit otevřený opravdový koučovací výcvik (viz link). Nebo můžeme pro skupinu managerů z vaší společnosti připravit trénink koučovacích managerských dovedností přímo na míru.

Vyzkoušejte ochutnávku koučovacího výcviku nebo se přihlaste na samotný koučovací výcvik.