Firmy, které jsou jedničky ve hledáčcích atraktivních zaměstnanců se od ostatních liší v prostředí, které poskytují svým zaměstnancům. Tyto podmínky jsou dnes na sjednoceném trhu velmi podobné.

Podle posledních průzkumů na českém pracovním trhu zaměstnanci nejvíce oceňují (Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2018):

 • flexibilní pracovní místo
 • wellbeing
 • podporu psychické stability

Pracovat ve firmě, kde jsou spokojeni lidé přináší nejen příjemné pracovní prostředí:

 • o 23 % vyšší úroveň energie při stresové zátěži
 • o 31 % vyšší produktivitu
 • o 37 % vyšší prodeje
 • o 40 % pravděpodobnost povýšení
 • 3 x vyšší kretivitu

JAK NA TO?

pořadí_1

I. WELL BEING

Mít ve firmě zdravé, šťastné a produktivní zaměstnance je snem každé firmy. Podpoříme vás v tomto záměru. Dokážeme propojit firemní cíle, vize a hodnoty se štěstím a zdravím zaměstnanců.

Umíme podpořit nejen work-life balance, ale také rovnováhu v dalších důležitých oblastech života.

Na programu se podílí integrální kouč, lékař funkční medicíny, výživový specialista,…

Nabízíme:
 • Přednášky, workshopy, facilitované diskuze
 • Dlouhodobě udržitelný program rozvoje týmu i jednotlivce
 • Testy osobnosti, životního štěstí, test zánětů

nahoru

pořadí_2

II. MANAGER LEADEREM

Opravdový leader nevede. Inspiruje sám sebou. Jde do akce a skrze sebe inspiruje lidi kolem k vyšším výkonům. Žije postojem “Nehasit, hořím!”. Nemluví jen o produktech, službách nebo výsledku i penězích, ale projevuje opravdový zájem o lidi. Jak být takovým inspirativním leaderem?

Přinášíme:
 • Rozvojový program pro jednotlivce
 • Workshop, kde manageři definují své “proč” a jak inspirovat lidi okolo

nahoru

pořadí_3

III. NAJDĚTE SI SVÉ “PROČ” (POSLÁNÍ)

Je mnoho lidí, kteří chtějí ráno vstát a dělat to, co jim dává smysl. Cesta ke spokojenému kolektivu vede skrze vydefinování poslání, smyslu firmy, kolektivu a jednotlivce. Je to krásný a dojemný proces, který přináší jistotu v tom, že každý člen týmu přesně ví, co chce, proč to dělá a jak toho dosáhne.

 • Individuální hledání “proč” pro jednotlivce
 • Skupinový workshop, kde tým nalezne své “proč”

nahoru

pořadí_4

IV. MANAŽERSKÝ KOUČOVACÍ STYL

Nejnovější a také nejefektivnější styl vedení – koučovací styl. Není určený jen pro profesionální kouče, je možné jej výborně uplatnit pro běžné vedení lidí ve šťastné a vědomé firmě.

 • 4 modulový intenzivní koučovací výcvik postavený na míru konkrétní společnosti

nahoru

pořadí_5

V. ŘÍZENÍ FIRMY SKRZE HODNOTY

Soulad osobních životních hodnot jednotlivce a hodnot společnosti umožňuje inspirující kulturu ve firmě. Pomocí workshopů nalézáme propojení hodnot firmy s hodnotami zaměstnanců/kolegů. Vrcholem spolupráce je formulace vize firmy, která je v souladu s hodnotami všech zaměstnanců.

 • Přednáška, workshop, facilitovaná diskuze
 • Rozvojový program
 • Analytické nástroje hodnotového systému vycházející z neuro-lingvistického programování NLP

nahoru

pořadí_6

VI. PREVENCE VYHOŘENÍ A DEPRESE

Ve světě, ale i v České republice, v poslední době dramaticky narůstá počet lidí, kteří užívají antidepresiva nebo jsou ohroženi úzkostí a syndromem vyhoření. Nejvíce ohroženou skupinou jsou manažeři a klíčoví pracovníci firem.

V právnických profesích a velkých poradenských firmách je dlouholetou praxí řešení syndromu vyhoření “sabbatical period”. Ani delší pauza ale nemusí přinést dlouhodobý efekt. Náš program je prevencí i akutní podporou. Ve firmách je považován za efektivnější řešení úzkosti, deprese i vyhoření.

Máme pro vás řešení v podobě cíleného programu prevence snížení psychické nerovnováhy.

 • Test syndromu vyhoření a deprese
 • Workshop
 • Přednášky
 • Individuální program

nahoru

pořadí_07

VII. FIT OFFICE

Jak mít sebe i své lidi v kondici? Jak podpořit zdravé návyky v různých sférách péče o tělo? Proč by to mělo zaměstnavatele zajímat? Zdravý zaměstnanec v dobré fyzické kondici je nejen výkonnější a méně absentuje, ale je především spokojenější.

 • Pravidelné týdenní krátké fit desetiminutovky přímo ve vašich kancelářích
 • Analýza fyzického stavu a návrh řešení
 • Analýza výživových návyků, stavu organismu a návrh řešení

nahoru

pořadí_08

VIII. MANAGERSKÝ KOUČINK A MENTORING

Manageři a koučové s dlouholetou praxí a zkušenostmi s rozvojem a provázením úspěšných leaderů, mohou koučovat, facilitovat a mentorovat váš tým managerů a posunout je k dosažení individuálních skupinových cílů.

 • Pravidelný individuální koučink i mentorink
 • Managerské workshopy
 • Přednášky, prezentace, konferenční příspěvky

nahoru

pořadí_09

IX. HLUBOKÉ SEBEPOZNÁNÍ ZAMĚSTNANCE

Cesta k osobní spokojenosti vede přes hluboké sebepoznání.
Dokážeme nalézt silné stránky, talenty i úroveň vědomí jednotlivců i týmu, poznat, kde se v životě nachází – kde jsou a kam chtějí jít.

 • Test Čtyř kvalit osobnosti v týmu. Možnost použití i pro osobní vztahy (použití vlastních i licencovaných analytických nástrojů)
 • Spirální integrální dynamika SDi ve společnosti i pro jednotlivce
 • Hodnotová analýza přes smyslové vnímání reality – neuro-lingvistické programování NLP
 • Talenty jednotlivce a týmu

nahoru

REFERENCE

KLIENTI

Jacobs Douwe Egberts - JDE
Google
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - VFN
masak a partner

* Metaanalýza 225 odborných studií vlivu spokojenosti a štěstí na zisky firem: Lyubomirska, King, Diener 2012 HTTP://hbr.org/2012/01/positive-intelligence

CHCETE ŽÍT SVOU OPRAVDOVOST?

Zavolejte nám na mobil: 602 713 714