MICHAELA DUŠKOVÁ KOVAŘÍKOVÁ

Integrální koučka

Jsem při práci kouče průvodcem klientům při jejich transformačních procesech, které jsou mnohdy hluboké a zásadní. Jsem po určitou dobu jejich pomocníkem nalézt a uvidět to, co sami nejlépe vědí, že je pro ně dobré. Velmi oceňuji odvahu každého, kdo je ochoten se podívat sám na sebe a změnit nebo posunout to, co není v jeho životě s ním v souladu.

Nevedu klienta k tomu, co si myslím já, že by bylo dobré, ale k tomu, kde je jeho potenciál, jeho hodnoty a jeho potřeby. Společně nacházíme to, co přináší jiné úhly pohledu, co vede k většímu souladu a spokojenosti. Moje zkušenost je taková, že lidé řeší své problémy hlavně hlavou. Cesta k sobě nevede jen přes hlavu, ale i přes srdce i tělo, proto je při své práci propojuji.

Ke koučinku jsem se dostala přes svoji původní profesi advokátky a posléze mediátorky. S klienty a jejich osobními nebo rodinnými záležitostmi, které chtějí změnit, pracuji od roku 1994. Za svůj pracovní život jsem prošla dlouhou řadou různých životních příběhů a většinu z nich dovedla do dobrého konce. Stejně tak můj osobní život byl pestrý a plný různých zkušeností, které mne samotnou transformovaly a přivedly k vlastní práci na sobě a vlastnímu osobnímu rozvoji.

V advokacii jsem se nejdříve věnovala občanskému, obchodnímu právu i rodinnému právu poslední léta jsem se specializovala na rodinné právo pro soukromou klientelu. Mými klienty byli lidé, kteří se dostali v určité fázi do svízelných životních situací, ať už to byli mámy a tátové s malými dětmi nebo vysocí manažeři, kteří nechtěli řešit své osobní věci se svými firemními právníky.Možná více než polovinu mé práce tvořilo vždy osobní, mentorské a mnohdy i terapeutické vedení klientů. Zároveň to, co mne v advokacii vždy bavilo, bylo přivést lidi k rozumné dohodě a mimosoudnímu řešení jejich konfliktů. To mne přivedlo i k mediacím a následně ke koučování. Při mediaci se vyřeší jeden konkrétní konflikt a je to prospěšná věc. Při koučování se však může „pořešit“ celý člověk, proto mi tato práce nyní přináší ještě větší smysl, a tím větší radost.

Je pozitivní pomáhat lidem při jejich cestě ke štěstí.

Cena: 2500 Kč/hod

Vzdělání a rozvoj

  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta
  • Výcvik mediátora, státní mediátorské zkoušky
  • Profesionální koučovací výcvik v souladu s principy International Coach Federation
  • Sebezkušenostní a osobnostně rozvojové aktivity – koučink, kurzy, výcviky, semináře, workshopy, supervize