JIRKA ŽALSKÝ

Integrální kouč

fitness

Jsem svou výchovou a smýšlením přirozeně pragmatický muž s technickým vzděláním a profesí. Jako značný kontrast ke světu fyzikálních zákonů, technologií a tabulek se mi před několika lety otevřela cesta seberozvoje, poznávání svého nitra, vědomí a emocí. Prošel jsem řadou výcviků, které mne vedly za rámec mého běžného nahlížení a vnímání a ukázaly mi mou sílu i nedokonalost. Překážky na své cestě dnes přijímám jako výzvy a příležitosti k dalšímu seberozvoji a učení, ale stejně tak je pro mě důležité zachovat si praktický nadhled.

Jsem certifikovaný kouč a fitness trenér, je mi blízká práce s tělem, fyzičnem, emocemi i myslí. Budu rád průvodcem na vaší cestě.