KROKY TRANSFORMAČNÍHO PROGRAMU

faze_1

I.FÁZE: ŽIVOTNÍ CESTA

Poznání, co si s sebou ze života nesete cestou přes blízké vztahy.

 • rodiče
 • dětství, přátelé
 • partneři

faze_2

II. FÁZE: HLUBOKÉ SEBEPOZNÁNÍ

Pochopení, kdo opravdu jste, jak komunikujete, jaké můžete nasazovat masky, jaké hodnoty vyznáváte a jaký rozpor je mezi tím, kým jste uvnitř a kým se snažíte být navenek.

 • 4 energie
 • VAK – jakými smysly vnímáte a jaké hodnoty uznáváte
 • barvy života – aurická typologie
 • spirální integrální dynamika

faze_3

III. FÁZE: PŘIJETÍ TÉMAT Z MINULOSTI

Se specialisty či integrálním koučem zpracováváte psycho-emocionální zátěž pomocí technik a přístupů pracujících hluboko v emocích, těle či podvědomí.

 • NLP – neuro-lingvistické programování
 • Somatic Experiencing
 • Focusing
 • RUŠ technika či jiné další přístupy

faze_4

IV. FÁZE: HARMONIZACE

Pomocí koučovacího přístupu nalézáte vlastní cestu životní rovnováhy, jak poznané ukotvit do života, změnit neužitečné návyky, znovuobjevit, co vás baví a na co máte talent, cítit se plný síly a energie, být v souladu se sebou. Podstatné je přijetí zodpovědnosti za vlastní štěstí, nalezení vlastního způsobu nikoli naslouchání radám ve všech oblastech života. A v nespolední řadě tyto uvědomění a změny trvale zařadit do běžné praxe.

 • moje štěstí, vize, poslání
 • životní role, talenty, smysluplnost
 • naučíte se těžit i z náročných životních etap,
 • mužská a ženská kvalita, partnerství, jazyk lásky

faze_5

V. FÁZE: ZPĚTNÁ VAZBA

Mapa, co jsme zjistili, už vyřešili. Feed back kouče i váš, jak témata vnímáme a jak jsme prožili cestu ke změně. Dohoda, jak pokračovat dál, co řešit teď, co později a čím se zabývat případně nechcete.

KTERÝ Z PROGRAMŮ
VÁM BUDE NEJVÍCE VYHOVOVAT?

BASIC
basic

Odhalte,
co se s vámi právě děje
a proč…

COMPLEX
Complex

Odhalte, co se děje a proč,
pochopte, kým jste uvnitř,
kým navenek a kým chcete být…

EXCLUSIVE
Transformační program

Pod odborným dohledem
vstupte hluboko do podvědomí
a změňte svůj život natrvalo!