THEODORA TOULCOVÁ

Psychosomatika, psychoterapie individuální, dětská, vztahová a rodinná s příslušným poradenstvím

Jediný Ty sám sobě jsi expertem, stačí odhalit, jak na to. Není čas na zbytečnosti, proto jsem pro přímý tah na branku. Společně připravíme prostředí pro proces sebeaktualizace se správným náhledem sebepojetí a možností osobnostního růstu. Začneme s tím, co je právě aktuální a souběžně ošetříme celou psychosomatiku – tělo i duši. Do několika týdnů propojíme vědomí, podvědomí a nevědomí s fyzickým tělem a těmto všem složkám tvého uceleného JÁ umožníme optimální, tedy nejlepší možné podmínky. Z dosavadního živoření vstupuješ do plnohodnotné existence v klidu, zdráv a spokojeně.

Velmi nedobré je žít nad své poměry, mnohem horší je žít pod ně! Pokud jste nemocní a psychicky na dně, jistě to děláte. K pozitivní změně stačí jen málo, stát se sám sebou, žít autenticky, bez výhrad! Paradoxně, bez pomoci z venčí na to sami těžko dosáhnete, jakmile to však uchopíte, budete pokračovat, neomezeně a nikdy, nic vás nezastaví!

Zpravidla do tří měsíců ode mne odchází klienti kongruentní a fyzicky zdraví. V rámci psychosomatické terapie a poradenství jsou to převážně ženy se svými specifickými problémy na těle i duši, lidé sužovaní těžkými civilizačními chorobami a děti od prenatálního stádia po 120 let věku 🙂 V herně nedirektivní dětské psychoterapie hrou jsou to děti od 2 do 12 let. Adolescenti a děti v nás, dospělých, se realizují a osvobodí prostřednictvím pískové terapie.

Právě velkorysost nedirektivního přístupu a bezmezná empatie a akceptace terapeutického, skutečně léčebného vztahu mezi klientem a terapeutem, dokáží divy v pravém slova smyslu.

Můj background: dlouhodobý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik PCA Carla Rogerse, dětská nedirektivní psychoterapie hrou PCA, focusing, muzikoterapie, aromaterapie a řada kurzů osobnostního rozvoje, dětská, mateřská a sportovní dietologie, práce s výživou na úrovni buněčných struktur včetně komplexní péče o člověka a jeho počínání – v přístupu Opti, kterého jsem autorkou, nepřetržité vzdělávání na UK v oblastech psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky, sociální práce, teologie, religionistiky a hlavně filosofie, která je v centru mého akademického zájmu v rámci rozvoje psychoterapie