MONIKA SLAVKOVSKÁ

Body couching

Svým vzděláním jsem fyzioterapeutka. Nicméně můj osobní zájem, vnitřní tendence i má blíženecká mezioborová zvídavost spolu s mou vlastní sebe rozvojovou a sebepoznávací cestou mně v průběhu let vedli skrz tělo do oblasti, v níž se pole technik práce s tělem potkává s technikami práce s traumatem, životními postoji, strategiemi, přesvědčeními. A s úžasem denně sleduji, jak dokonale postoj, tendence a reakce našeho těla zrcadlí naše vnitřní postoje a tendence… A také mj. do jaké míry je možné v těle rozpoznat a znovu aktivovat nevyužívaný potenciál svého vlastního ducha, osobnostní integrity, své vlastní původní jedinečnosti zakódované v paměti našeho nervosvalového systému a to bez ohledu na to, jak strastiplnou cestou dotyčný jedinec v životě prošel…

A to je to, co dělám ráda a proč mně těší spolupracovat spolu s mými kolegy psychoterapeuty a kouči na tom, aby ten, kdo k nám přijde s žádostí o pomoc, mohl opravdu uvidět světlo na konci tunelu. A to i díky tomu, že znovurozpozná svůj vlastní jedinečný domov – své tělo – a začne žít více v souladu s jeho tichou ale nesmírně moudrou řečí … řečí existence samotné a jeho osobní původní originálnosti.

Cena: 2500 Kč/hod

Vzdělání a rozvoj

 • od roku 1996 Magisterské studium fyzioterapie a poté postgraduální studium biomechaniky, UK FTVS
 • 1999stáž u prof. Lewita, nemocnice Motol, Praha
 • 2000 stáž u MUDr. Raševa, Schweinfurt, Německo
 • Kurzy v rámci konceptu manuální medicíny, aktivní segmentální centrace, terapie poruch orofaciálního systému, terapie poruch gastrointestinálního traktu, bioenergetika, pohybové terapie ve vodě /Bologna, Itálie/… semináře jógových a dechových technik PhDr. Jiřího Čumpelíka, hippoterapie….
 • 2015 Výcvik traumatreatment s využitím konceptu Germánské nové medicíny
 • od roku 2015 meditační praxe vipassana a praktikování MovementMedicine

Profesní historie

 • 1999 stáž u prof. Lewita, nemocnice Motol, Praha
 • od roku 2003 International MedicalServices, Praha
 • od roku 2006 balneologická centra Aphrodite Apollon a Negombo, Ischia, Itálie
 • od roku 2011 Studio Sintesis, privátní studio holistické medicíny, Řím, Itálie
 • od roku 2015 Endala s.r.o. – klinika holistické medicíny, Praha
 • od podzimu 2017 spolupráce s týmem Opravdovost

Praxe

 • 22 let praxe práce na poli fyzioterapie, psychoneuroimunomodulačních strategií, holistické medicíny a psychosomatické integrace

Publikované články