MONIKA BAUDYŠOVÁ SLAVKOVSKÁ

Diagnostika, body koučink, manuální medicína a fyzioterapie

Cena: 3500 Kč/hod

S úžasem denně sleduji, jak dokonale a pravdivě postoj a odpovědi našeho těla zrcadlí jak náš vnitřní svět, tak strategie, které jsme si v průběhu života vytvořili.
Strávila jsem osm let v magisterském a postgraduálním studiu fyzioterapie a biomechaniky na UK FTVS. Můj osobní příběh a zvídavost ve mně však vyvolaly potřebu porozumět fenoménu zdraví a nemoci hlouběji. Má cesta pak vedla k technikám zahrnující práci s traumatem a celkovému pojetí, které je známé jako funkční medicína.
Těší mě objevovat a znovu aktivovat nevyužívaný potenciál lidského těla a jeho integrity. Ráda připomínám klientům jejich původní jedinečnost, zakódovanou v paměti jejich systému. Navrátit se k ní lze bez ohledu na to, jak komplikovanou cestou jsme prošli.

Pomohu vám

 • objevit klíč k vašim fyzickým obtížím, totiž pochopení jejich příčin a souvislostí
 • rozpoznat a proměnit vaše dosavadní vnímání těla a jeho funkcí (především pohybových a dechových)
 • vytvořit podmínky, v nichž dojde k uzdravení vašich obtíží, protože si to umožníte vy sami

Vzdělání a rozvoj

 • magisterské studium fyzioterapie a poté postgraduální studium biomechaniky, UK FTVS
 • stáž u prof. Lewita, nemocnice Motol, Praha
 • stáž u MUDr. Raševa (Škola zad), Schweinfurt, Německo
 • kurzy v rámci konceptu funkční a manuální medicíny, osteopatie a práce s vnitřními orgány, aktivní segmentální centrace, terapie poruch orofaciálního systému a gastrointestinálního traktu, bioenergetika
 • dynamická neuromuskulární stabilizace, prof. Pavel Kolář, Motol, Praha
 • pohybové terapie ve vodě /Bologna, IT/, hippoterapie
 • semináře jógových a dechových technik PhDr. Jiřího Čumpelíka
 • výcvik traumatreatment s využitím konceptu Germánské nové medicíny
 • meditační praxe vipassana a praktikování
 • MovementMedicine
 • Mindfulness
 • koučovací výcvik

Profesní historie

 • od roku 2003 International MedicalServices, Praha
 • od roku 2006 balneologická centra Aphrodite Apollon a Negombo, Ischia, Itálie
 • od roku 2011 Studio Sintesis, privátní studio holistické medicíny, Řím, Itálie
 • od roku 2015 Endala s.r.o. – klinika funkční medicíny, Praha
 • od podzimu 2017 spolupráce s týmem Opravdovost

Praxe

 • 26 let praxe práce na poli fyzioterapie, psychoneuroimunomodulačních přístupů a integrální medicíny

Publikované články