KOUČOVACÍ VÝCVIK

Naučte se koučovat a využijte tento skvělý přístup v komunikaci jak sám se sebou (sebekoučování) tak v komunikaci s partnerem, dětmi, rodinou. Využijte tento nejlepší způsob vedení lidí ve vašem profesním životě.

Výcvik bude probíhat dle aktuálních vládních opatření.

Mgr. Lucie Žalská Kneslová, Ing. Veronika Vinterová

Je zažádáno o akreditaci MŠMT jako rekvalifikační kurz pro pracovní pozici kouč

Často se na vás vaši podřízení, klienti či přátelé obracejí s prosbou o pomoc nebo radu, když jsou v úzkých? Uvědomujete si, že vaše empatie a emoční inteligence jsou mimořádné? Umíte lidem naslouchat? Cítíte, že máte lidem hledajícím spokojený život, co nabídnout? Staňte se OPRAVDOVÝM KOUČEM.

V našem OPRAVDOVÉM KOUČOVACÍM VÝCVIKU získáte odbornou kvalifikaci, která prohloubí vaše schopnosti, rozšíří znalosti, zdokonalí dovednosti a umožní vám  profesionálně podat pomocnou ruku těm, kteří ji skutečně potřebují a chtějí v životě trvalou změnu!

Koučování je strukturovaný a kreativní proces, který je založený na povzbuzování a inspirování klienta s cílem maximalizovat jeho profesní a osobní potenciál. Pokud  cítíte, že tohle je ta správná příležitost, jak využít vašich mimořádných schopností tam, kde je jich třeba, přihlaste se do výcviku kouče.

4 modulový  intenzivní koučovací výcvik probíhá v úzkém kruhu pro 10 až 15 účastníků po dobu přibližně 4 měsíců. V průběhu celého výcviku se vám budou věnovat naši odborníci a praxi vykonávající koučové.

Koučovací výcvik

Budeme se věnovat tématům jako např.:

 • Principy a historie koučování
 • Kompetence koučů ICF (International Coach Federation)
 • Struktura koučovacího sezení
 • Práce s cíli, motivací a energií klienta
 • Emoce a jak s nimi pracovat
 • Hledání zdrojů a potenciálu klienta
 • Základy NLP Neuro-lingvistického programování
 • Techniky pro práci s prioritami a časem
 • Techniky pro práci s imaginací
 • Metody hlubokého sebepoznání
 • Marketing a obchodní praxe kouče

NOVÉ TERMÍNY KOUČOVACÍHO VÝCVIKU PŘIPRAVUJEME

1. modul: Koučovací proces
2. modul: Koučovací techniky
3. modul: Hodnoty a podpora klienta
4. modul: Profese kouče, certifikace – bude dle dohody s účastníky

Výcvik bude probíhat dle aktuálních vládních opatření.

Proč absolvovat právě OPRAVDOVÝ KOUČOVACÍ VÝCVIK:

 • Zaměření výcviku na interaktivitu, praktičnost a sebezkušenost
 • Nechceme vás naučit pouze koučovat, ale odhalit jiný styl života, jak s klientem nalézat jeho cesty. Nejde jen o to naučit se koučovací techniky, ale prožít a vnímat příklady z dobré praxe.
 • Je zažádáno o akreditaci MŠMT
 • Získáte certifikát opravňující k výkonu koučovací praxe
 • Dohromady mají lektoři výcviku desítky let zkušeností práce s klienty a lektorování, více než 6000 odkoučovaných hodin, prošli mnoha výcviky a sebezkušenostními programy, neustále se vzdělávají a pracují pod supervizí
 • Setkáte se s kouči, kteří koučují v různých oborech (managerský koučink, life-coaching, partnerský koučink, mentoring, mediace, family coaching, integrální koučink, challenging coaching, kariérní koučink, NLP…)
 • Bude to zábava, užijeme si to
 • Práce s videonáhrávkami koučovacích sezení
 • Velká osobní cesta

Dřívější osvědčení o rekvalifikaci na základě akreditace MŠMT ze dne 2.2.2018, č.j. MSMT-22828/2017-1/470. V prosinci 2020 zažádáno o nové.

Přečtěte si článek na téma OPRAVDOVÝ KOUČOVACÍ VÝCVIK.

Cena výcviku 49 900,- Kč

Možná platba postupně 3 x 18 000,- Kč

Při účasti na výcviku + dalším 3denním modulu možné uhradit zvýhodněnou cenu Kč 60 000,- Kč

Cena samostatného 3 denního rozšiřujícího modulu je Kč 13 000,- Kč (nelze objednat samostatně bez modulů I. – IV)

KONTAKTY:

pro informace ke kurzu: Lucie Žalská Kneslová tel. 773 465 851, email: lucie.zalska@opravdovost.cz
k fakturaci: Darina Kandráčová, tel. 603 520 425, email: darina.kandracova@opravdovost.cz

MÍSTO KONÁNÍ:

Zborovská 619/49, Malá Strana

Vaše místo je ZÁVAZNĚ POTVRZENO PO ZAPLACENÍ CELÉ ČÁSTKY, NEBO PRVNÍ SPLÁTKY.

Jako variabilní symbol platby prosím uveďte číslo, které Vám přijde se zálohovou fakturou. Po zaplacení částky Vám automaticky přijde na email daňový doklad. Při platbě na splátky je celková cena rozpočítána na 3 shodné splátky se splatností vždy 1 týden před setkáním v rámci výcviku. V případě, že se některého z modulů výcviku nebudete moci zúčastnit, budete mít šanci nahradit si účast v následujícím ročníku výcviku. Zavazujete se však uhradit všechny splátky včas dle sjednaného kalendáře v rámci Vašeho výcviku.

STORNO PODMÍNKY:
Při zrušení přihlášky do měsíce před zahájením výcviku bude vrácena polovina 1. splátky. Při pozdějším zrušení přihlášky se stává první splátka nevratnou. Je však možné dohodnout se na účasti na dalším výcviku.

Na výcvik bezprostředně navazuje rozšiřující 3 denní modul Integrální koučovací přístup:

 • Hlubší témata a techniky, které lze využít při podpoře klienta v jeho transformačním procesu.
 • Jak přivést klienta na cestu k opravdovému sebeuvědomění, sebepoznání v rámci koučovacího procesu.
 • Propojení Těla, Duše a Mysli skrze hluboké sebeuvědomovací koučovací techniky.
 • Techniky k podpoře klienta v budování dlouhodobých návyků a dosahování cílů.
 • Propojení koučování a integrální přístup ke klientovi vycházejícího z teorií Claire Gravese a Kena Wilbera.
V odborném růstu s námi můžete pokračovat v následujících modulech:

Integrální koučovací přístup

Základy ART terapie pro kouče

Základy psychoterepie pro kouče

Práce s tělem při koučování (nestatické techniky)

Mgr. Lucie Žalská Kneslová

 • od roku 2009 terapeutická a lektorská činnost v neziskových organizacích
 • od roku 2012 profesionální koučka v souladu s principy International Coach Federation,
 • od roku 2013 lektorka výcviků koučování a soft skills
 • k září 2017 odkoučováno více než 2100 hodin, odlektorováno více než 1100 hodin

Ing. Veronika Vinterová

 • 20 let praxe práce s klienty
 • 19 let praxe lektorování
 • 18 let praxe ve vyšším managementu
 • 10 let praxe koučování a mentorování
 • přes 5000 odkoučovaných hodin

REFERENCE