OPRAVDOVÝ KOUČOVACÍ VÝCVIK

Začněte rozvíjet lidi profesionálně! Staňte se OPRAVDOVÝM KOUČEM!

Mgr . Lucie Žalská Kneslová, Ing. Kristina Rumlová, Ing. Veronika Vinterová

Často se na vás vaši podřízení, klienti či přátelé obracejí s prosbou o pomoc nebo radu, když jsou v úzkých? Uvědomujete si, že vaše empatie a emoční inteligence jsou mimořádné? Umíte lidem naslouchat? Cítíte, že máte lidem hledajícím spokojený život, co nabídnout? Staňte se OPRAVDOVÝM KOUČEM.

V našem OPRAVDOVÉM KOUČOVACÍM VÝCVIKU získáte odbornou kvalifikaci, která prohloubí vaše schopnosti, rozšíří znalosti, zdokonalí dovednosti a umožní vám  profesionálně podat pomocnou ruku těm, kteří ji skutečně potřebují a chtějí v životě trvalou změnu!

Koučování je strukturovaný a kreativní proces, který je založený na povzbuzování a inspirování klienta s cílem maximalizovat jeho profesní a osobní potenciál. Pokud  cítíte, že tohle je ta správná příležitost, jak využít vašich mimořádných schopností tam, kde je jich třeba, přihlaste se do výcviku kouče.

4 modulový  intenzivní koučovací výcvik probíhá v úzkém kruhu pro 10 až 15 účastníků po dobu přibližně 4 měsíců. V průběhu celého výcviku se vám budou věnovat naši odborníci a praxi vykonávající koučové.

maják

Budeme se věnovat tématům jako např.:

 • Principy a historie koučování
 • Kompetence koučů ICF (International Coach Federation)
 • Struktura koučovacího sezení
 • Práce s cíly, motivací a energií klienta
 • Emoce a jak s nimi pracovat
 • Hledání zdrojů a potenciálu klienta
 • Základy NLP Neuro-lingvistického programování
 • Techniky pro práci s prioritami a časem
 • Techniky pro práci s imaginací
 • Metody hlubokého sebepoznání
 • Marketing a obchodní praxe kouče

TERMÍNY MODULŮ KOUČOVACÍHO VÝCVIKU

22.-24.10.2017 – Modul I: Koučovací proces

22.-24.11.2017 – Modul II: Koučovací techniky

15.-17.12.2017 – Modul III: Hodnoty a podpora klienta

12.-14.1.2018 – Modul IV: Profese kouče, certifikace

 

NEZÁVAZNÁ REGISTRACE

Proč absolvovat právě OPRAVDOVÝ KOUČOVACÍ VÝCVIK:

 • Zaměření výcviku na interaktivitu, praktičnost a sebezkušenost
 • Nechceme vás naučit pouze koučovat, ale odhalit  jiný styl života, jak s klientem nalézat jeho cesty. Není to jen o technikách, spíš o příkladech z dobré praxe.
 • V srpnu 2017 jsme pro tento výcvik zažádali o akreditaci výcviku u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. (Většina koučovacích výcviku v ČR uvádí svoji akreditaci, ale reálně ji nemají).
 • Získáte certifikát opravňující  k výkonu koučovací praxe
 • Dohromady lektoři výcviku mají  95 let zkušeností práce s klienty a lektorování, více než 6000 odkoučovaných hodin, prošli mnoha výcviky a sebezkušenostními programy, neustále se vzdělávají a pracují pod supervizí
 • Setkáte se s kouči, kteří koučují v různých oborech (managerský koučink, life-coaching, partnerský koučink, mentoring, mediace, family coaching, integrální koučink, challenging coaching, kariérní koučink, NLP….)
 • Bude to sranda, užijeme si to
 • Práce s videonáhrávkama koučování
 • Velká osobní cesta
V odborném růstu s námi můžete pokračovat v následujících modulech:

Integrální koučovací přístup

Základy ART terapie pro kouče

Základy psychoterepice pro kouče

Práce s tělem při koučování (nestatické techniky)

Lucie-Zalska-ctv

Mgr. Lucie Žalská Kneslová

 • od roku 2009 terapeutická a lektorská činnost v neziskových organizacích
 • od roku 2012 profesionální koučka v souladu s principy International Coach Federation,
 • od roku 2013 lektorka výcviků koučování a soft skills
 • k září 2017 odkoučováno více než 2100 hodin, odlektorováno více než 1100 hodin
Kristina Rumlová

Ing. Kristina Rumlová 

 • od roku 2014 zkušenosti s vedením týmů, projektů i brand managementem
 • od roku 2014 profesionální koučka v souladu s principy International Coach Federation,
 • od roku 2015 lektorka koučování a workshopů osobního rozvoje
 • 2015 celoroční spolupráce s koučkou Magdalenou Vokáčovou při vedení výcviku koučů a dalších seberozvojových programech
 • autorka online kurzu osobního rozvoje Moje super já – koučem sám sobě
 • k září 2017 odkoučováno více než 300 hodin, odlektorováno více než 200 hodin
Veronika Vinterová

Ing. Veronika Vinterová

 • 20 let praxe práce s klienty
 • 19 let praxe lektorování
 • 18 let praxe ve vyšším managementu
 • 6 let praxe koučování a mentorování
 • přes 3400 odkoučovaných hodin